updated 12:00 AM ICT, Jan 24, 2018
Headlines:

ติดอาวุธความคิด : จรรยาบรรณที่ดี คือการดำเนินธุรกิจที่ดี

จรรยาบรรณไม่ใช่คำพูดที่สวยหรู ดูสูงส่ง แต่เป็นคำสัญญาที่ต้องทำตามที่พูดในชีวิตจริง เมื่อมีคนทำผิดจรรยาบรรณ แม้มีจำนวนน้อย แต่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งผู้บริโภค ทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพ รวมถึงอุตสาหกรรมและสังคม

มืออาชีพ หรือนักวิชาชีพทุกสาขาต่างก็มีพันธะสัญญาของตน ผู้บริโภค หรือลูกค้าคาดหวังว่ามืออาชีพผู้ให้บริการจะทำตามพันธะสัญญานั้น ไม่ว่าจะเป็นหมอ ทนายความ นักบัญชี วิศวกร ผู้ให้บริการทางการเงิน และอื่นๆอีกมากมาย

สิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง 2 ข้อที่สำคัญที่สุดคือ

1.การให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ รู้จริงในสิ่งที่ทำ และทำได้ดี ทั้งยังทำมากพออย่างสม่ำเสมอ

2.ความซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี มีจรรยาบรรณของมืออาชีพ

จรรยาบรรณที่ดี คือการดำเนินธุรกิจที่ดี

จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจเป็นสิ่งที่สาธารณะชนคาดหวังสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงิน และชีวิตคน รวมถึงการขายประกันชีวิต เสมือนเป็นพันธะสัญญาที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องส่งมอบเพื่อสนองตอบต่อความคาดหวังเช่นนี้

ตัวแทนประกันชีวิตมีพันธะสำคัญ 4 ประการ คือ

1.พันธะต่อบริษัทซึ่งเป็นผู้จัดหาสินค้าประกันชีวิต ในฐานะที่ตัวแทนเป็นผู้กระทำการแทนบริษัทของตน

            2.พันธะต่อตนเอง และอาชีพตัวแทนประกันชีวิต การกระทำของตัวแทนทุกคนมีผลต่อเกียรติ ศักดิ์ศรี และความไว้วางใจของสาธารณะชนที่มีต่ออาชีพตัวแทนประกันชีวิต

3.พันธะต่อลูกค้า หรือผู้ถือกรมธรรม์ เมื่อส่งมอบกรมธรรม์แก่ลูกค้า เราไม่เพียงแต่ส่งมอบสัญญาของบริษัทประกัน เราได้ส่งมอบคำสัญญาของตัวแทนที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพด้วย ในขณะเดียวกันลูกค้าไม่เพียงแต่จ่ายเงินเพื่อซื้อประกันชีวิต พวกเขาได้จ่ายความไว้วางใจอันประมาณค่าไม่ได้แก่เราด้วย

4.พันธะต่อสังคม เมื่อเราแสดงตนเป็นตัวแทนประกันชีวิต เราได้ให้สัญญาต่อสังคมที่จะประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม

จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตคือหลักการ 10 ข้อที่เป็นแนวทางให้เราทำตามพันธะสัญญา อันจะส่งผลดีต่อทุกฝ่าย

จรรยาบรรณไม่ใช่กฎหมาย แต่เป็นกฎทางศีลธรรมที่เหนือกว่ากฎหมาย การกระทำที่ไม่อาจชี้ชัดว่าผิดกฎหมาย แต่ผิดจรรยาบรรณ ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติ การทำผิดจรรยาบรรณ ก่อความเสียหายหลายด้าน แต่ที่สำคัญ เมื่อผู้บริโภคถูกทำร้าย ธุรกิจก็อาจถูกทำลาย เป็นความจริงโดยแท้

             การศึกษาจรรยาบรรณเมื่อเริ่มต้นอาชีพ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่การใช้หลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานทุกวัน คือการส่งมอบตามพันธะสัญญาของตัวแทนประกันชีวิต อันจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

             (บทความธุรกิจประกันภัย หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย ฉบับที่ 347 ปักษ์แรก ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses