updated 12:00 AM ICT, Jan 24, 2018
Headlines:

ไทยประกันชีวิตและม.แม่โจ้ ร่วมมือ จัดโครงการนำร่อง “ปลูกป่าช่วยรัฐ ปลูกเห็ดช่วยชุมชน”

         บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ ไทยประกันชีวิต-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปลูกป่าช่วยรัฐ ปลูกเห็ดช่วยชุมชนรณรงค์ปลูกป่าสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนในชุมชนบ้านอ่าย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่า และปลูกป่าด้วยวิธีปลูกเห็ดในไม้ตระกูลยาง อันเป็นการส่งเสริมรายได้และเพิ่มพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน

            โครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการนำร่องตามแนวพระราชดำริปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าให้ได้เห็ด วิธีการดูแลรักษาป่าไม้ ทั้งนี้ฝ่ายขายจิตอาสาของบริษัทฯ ยังได้ลงพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้กับชาวบ้าน อันเป็นการเสริมสร้างความรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนจิตสำนึกรักและหวงแหนในผืนป่า ซึ่งชาวบ้านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses