updated 12:00 AM ICT, Jan 24, 2018
Headlines:

7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2561 ประกันชีวิตจ่าย 60 ล้านบาท

สมาคมประกันชีวิตไทย แจ้งยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตราย 423 ราย โดยในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตดังกล่าวมีผู้ทำประกันชีวิตจำนวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.30 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิตมีกรมธรรม์ประกันชีวิต 165 กรมธรรม์ และมีสินไหมประกันชีวิตรวม 60,122,199.62 บาท

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวพักผ่อนไปตามจังหวัดต่างๆ เมื่อมีการใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุก็สูงกว่าปกติ โดยสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รายงานว่า ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 28 ธันวามคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 มีจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 423 ราย โดยมีผู้ที่ได้ทำประกันชีวิตไว้จำนวน 107 รายเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 25.30 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด จำนวนสินไหมประกันชีวิตรวม 60,122,199.62 บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรวม 478 รายและบาดเจ็บ 4,128 ราย โดยมีผู้ที่ได้ทำประกันชีวิตไว้จำนวน 111 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.22 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าว รีบดำเนินการเรื่องเอกสารที่จะใช้ในการรับสินไหมประกันชีวิต ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมประกันชีวิตอย่างรวดเร็วในทันทีที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้นำไปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีหลังเกิดอุบัติเหตุ

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากช่วงเวลาดังกล่าวที่มีถึง 423 ราย แต่มีผู้ที่ทำประกันชีวิตเพียง 107 ราย นั่นหมายถึงยังมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดอุบัติเหตุอีกจำนวนมากที่ไม่มีแผนใดๆ มาช่วยบรรเทาหรือชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้น ดังนั้น สมาคมประกันชีวิตไทยจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันชีวิต โดยทำประกันชีวิตอย่างน้อยครอบครัวละ 1 กรมธรรม์ เพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 02 679 8080 ต่อ 561-563

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses