updated 12:00 AM ICT, Jan 24, 2018
Headlines:

สคบ.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างงกฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระ เสนอครม.ก่อนสิ้นปี60

พลเอก สุชาติ หนองบัว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภคและการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ” ครั้งที่4 กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้งตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระขึ้นมาเเล้วทั่วประเทศในทุกภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง คาดจะสามารถหาข้อสรุปเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนสิ้นปีนี้

ด้านพลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า สคบ.ได้มีอภิปรายหัวข้อหลักการและเหตุผลในการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าวว่า  โดยมีวิทยากร พลเอก สุชาติ หนองบัว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, พลเอก เสรี วงศ์ประจิตร ผู้ชำนาญการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ,  นางรัศมี วิศทเวทย์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,  และนางสาวทรงศิริ จุมพล ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี เมื่อสคบ. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว และจะนำความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อดำเนินการพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง ร่างกฎหมายดังกล่าวให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses