updated 12:00 AM ICT, Jan 24, 2018
Headlines:

เจอเนสส์ฯ ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้ชาวบ้านโคกเลาะ จ.อำนาจเจริญ

ลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา พร้อมตัวแทนพนักงานและนักธุรกิจอิสระ บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม JKIDS DAY เพื่อสมทบทุนมอบปัจจัยการผลิตอาหารตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบพันธุ์พืช-ผัก และปศุสัตว์ อาทิ ไก่ไข่ ปลาดุก สำหรับการเพาะเลี้ยงในครัวเรือนให้แก่เยาวชนและครอบครัวที่อยู่ในโครงการ คลังอาหารในครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ บ้านโคกเลาะ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ให้สามารถพึ่งพิงตัวเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักพันธกิจของโครงการ เจอเนสส์ คิดส์

Last modified onMonday, 22 January 2018 08:49

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses