วิกฤติฝุ่นจิ๋วPM2.5เศรษฐกิจไทยสูญ3-6พันล้าน

วิกฤติฝุ่นจิ๋วPM2.5เศรษฐกิจไทยสูญ3-6พันล้าน จากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (PM2.5) ที่กลับมามีความรุนแรงอีกครั้งตั้งแต่ต้นปี 2563 ทำให้ประชาชน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องกลับมาระวังตัวกันอีกครั้ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ ในมิติของค่าเสียโอกาสจากประเด็นด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว รวมถึงค่าเสียโอกาสของภาคธุรกิจอื่นๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการที่ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คิดเป็นเม็ดเงินประมาณ 3,200–6,000...
Business 4.0

ตัวแทนไม่หวั่น ปัดฝุ่นรื้อ‘ประกันสุขภาพ’กระทบนักขาย

ตัวแทนไม่หวั่น ปัดฝุ่นรื้อ‘ประกันสุขภาพ’กระทบนักขาย นางพรประภา สุกรีภิรมย์ ประธานสโมสร MDRT ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยถึงกรณีสมาคมประกันชีวิตไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) กำลังปรับปรุงเงื่อนไขการรับประกันสุขภาพใหม่ว่า คงไม่กระทบกับการขายประกันของตัวแทนในอนาคต เพราะเรื่องนี้น่าจะ เป็นสิ่งที่ดี และถูกต้อง ซึ่งตรงจุดนี้เห็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้แนวโน้มของเบี้ยประกันไม่แพงหรือสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบัน หากมีการควบคุมดูแลการรั่วไหลของการเบิกจ่ายค่าสินไหม...
Insurance

เจนเนอราลี่ แนะมือใหม่เลือกประกันชีวิตให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์

ปัจจุบันคนไทยหันมาสนใจทำประกันชีวิตมากขึ้น ซึ่งอาจจะด้วยค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นในยามเจ็บป่วย คนที่มีครอบครัวอยากมีเงินออมเอาไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน คนโสดก็อยากมีเงินเก็บไว้ใช้ตอนแก่จะได้ไม่ลำบาก ด้วยหลากหลายเหตุผลประกันชีวิตจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะมาช่วยสร้างความมั่นคง และรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้ สำหรับมือใหม่ที่กำลังจะซื้อประกัน สิ่งที่ควรรู้ก่อนการตัดสินใจคือ วัตถุประสงค์ว่าทำประกันไปเพื่ออะไร พร้อมดูสถานะทางเงินจ่ายเบี้ยประกันไหวหรือไม่  ซึ่งปกติแล้วหลักการออมเงินคือให้หักจากเงินรายได้ที่รับ 10% เพื่อเป็นเงินเก็บ ถ้าจ่ายไหวก็ต้องพิจารณาอีกว่าจะจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี แล้วสามารถจ่ายเบี้ยประกันจนครบกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยได้หรือเปล่า เพราะถ้าเลือกซื้อผิดตั้งแต่แรก...
Insurance

การสร้าง และการพัฒนาทีมงาน

“บรรณยง นราสวัสดิ์” กับการสร้าง และการพัฒนาทีมงาน ธุรกิจประกันชีวิตในช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนนั้น ความสำเร็จย่อมวัดจากปริมาณของผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่กำหนด และผลผลิตหรือเบี้ยประกันชีวิตย่อมมาจากทีมงาน ฉะนั้นการสร้างและการพัฒนาทีมงานก็คือการสร้างความสำเร็จให้กับช่องทางการจัดจำหน่ายนั่นเอง โดยเป้าหมายหลักของการสร้างทีมงานให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงควรมุ่งไปสู่การสร้างและพัฒนาให้ทีมงานกลายเป็นมืออาชีพ เพราะความเป็นมืออาชีพจะเป็นที่มาของรายได้และความก้าวหน้าในอาชีพนักขายประกันชีวิต ...
Insurance