โฆษณาที่ว่าแน่ ต้องแพ้เมื่อเห็นด้วยตาตัวเอง

“สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ” เชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินและยึดเอามาเป็นหลักปฏิบัติตามกันอยู่บ้าง เพราะทุกสถานการณ์สิ่งที่เป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นเสมอไป โดยเฉพาะในเรื่องที่อยู่อาศัย เป็นธรรมดาที่เจ้าของโครงการพยายามขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่ามหาศาลให้ผู้ซื้อเคลิบเคลิ้มตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ด้วยการใช้ภาพห้องตัวอย่าง แผ่นพับ โบรชัวร์ หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆให้เห็นความสวยงามมากกว่าความเป็นจริงที่ผ่านมาเราอาจเคยได้ยินข่าวเรื่องโฆษณาเกินจริงมาเยอะ แต่ใครจะเชื่อว่าคอนโดที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วย วันนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงอยากจะนำเสนอเรื่องราวของผู้ร้องทุกข์รายหนึ่งเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้อ่าน เรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ร้องท่านหนึ่งได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของคอนโดสร้างใหม่ ซึ่งมีระยะเวลาสร้าง ๓ ปี...
All Business