ปิดฉากแก๊งปลอมพรบ. 1ม.ค.เชื่อมข้อมูลดิจิทัลคปภ.-ขนส่ง

ปิดฉากแก๊งปลอมพรบ. 1ม.ค.เชื่อมข้อมูลดิจิทัลคปภ.-ขนส่ง แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยว่า ในปลายเดือนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกจะลงนามความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลทางอีเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันขึ้น สำหรับรถทุกคันที่จะจดทะเบียนหรือต่ออายุกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน โดยหลังจากรถทุกคันได้ทำประกันภัยแล้ว ต่อไปไม่จำเป็นต้องเอาเอกสาร สำเนา หรือหางขั้วพ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถมาแสดงหรือยื่นให้กับกรมการขนส่งฯ เนื่องจากทางคปภ.จะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางอีเล็กทรอนิกส์กับทางกรมการขนส่งระหว่างกัน ภายหลังจากบริษัทประกันต่างๆ ที่รับทำประกันพ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถไว้แล้วก็ส่งข้อมูลการประกันของรถทุกคันเข้ามายังคปภ.แล้ว ทางคปภ.ก็จะส่งให้กับทางกรมการขนส่งทางบกผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ทันที...
Insurance

เจนเนอราลี่ แนะมือใหม่เลือกประกันชีวิตให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์

ปัจจุบันคนไทยหันมาสนใจทำประกันชีวิตมากขึ้น ซึ่งอาจจะด้วยค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นในยามเจ็บป่วย คนที่มีครอบครัวอยากมีเงินออมเอาไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน คนโสดก็อยากมีเงินเก็บไว้ใช้ตอนแก่จะได้ไม่ลำบาก ด้วยหลากหลายเหตุผลประกันชีวิตจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะมาช่วยสร้างความมั่นคง และรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้ สำหรับมือใหม่ที่กำลังจะซื้อประกัน สิ่งที่ควรรู้ก่อนการตัดสินใจคือ วัตถุประสงค์ว่าทำประกันไปเพื่ออะไร พร้อมดูสถานะทางเงินจ่ายเบี้ยประกันไหวหรือไม่  ซึ่งปกติแล้วหลักการออมเงินคือให้หักจากเงินรายได้ที่รับ 10% เพื่อเป็นเงินเก็บ ถ้าจ่ายไหวก็ต้องพิจารณาอีกว่าจะจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี แล้วสามารถจ่ายเบี้ยประกันจนครบกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยได้หรือเปล่า เพราะถ้าเลือกซื้อผิดตั้งแต่แรก...
Insurance

การสร้าง และการพัฒนาทีมงาน

“บรรณยง นราสวัสดิ์” กับการสร้าง และการพัฒนาทีมงาน ธุรกิจประกันชีวิตในช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนนั้น ความสำเร็จย่อมวัดจากปริมาณของผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่กำหนด และผลผลิตหรือเบี้ยประกันชีวิตย่อมมาจากทีมงาน ฉะนั้นการสร้างและการพัฒนาทีมงานก็คือการสร้างความสำเร็จให้กับช่องทางการจัดจำหน่ายนั่นเอง โดยเป้าหมายหลักของการสร้างทีมงานให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงควรมุ่งไปสู่การสร้างและพัฒนาให้ทีมงานกลายเป็นมืออาชีพ เพราะความเป็นมืออาชีพจะเป็นที่มาของรายได้และความก้าวหน้าในอาชีพนักขายประกันชีวิต ...
Insurance