ต่อสัญญากธ.วุ่น ‘ประกันต่อ’นอกแหยง!ไม่คุ้มครองโควิด-19

ต่อสัญญากธ.วุ่น ‘ประกันต่อ’นอกแหยง!ไม่คุ้มครองโควิด-19 แหล่งข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯกำลังเผชิญกับปัญหาหนัก ภายหลังจากบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ (รีอินชัวเรอร์ตปท.) เกือบทั่วโลกได้ส่งสัญญาณเตือนแจ้งให้บริษัทประกันฯในประเทศไทยได้รับทราบล่าสุดแล้วว่า ในการต่อสัญญาประกันภัยทุกประเภท โดยเฉพาะประกัน IAR ต่อไปนี้จะไม่คุ้มครองรวมถึงโคโรน่าไวรัสหรือโควิด-19 อีกต่อไปแล้ว ทั้งนี้สืบเนื่องจากบริษัทรีอินชัวเรอร์ตางประเทศต่างประสบกับปัญหาที่ผ่านมา หลังจากได้พบว่า ได้เกิดกรณีช่องโหว่ของกรมธรรม์ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน...
Insurance

เจนเนอราลี่ แนะมือใหม่เลือกประกันชีวิตให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์

ปัจจุบันคนไทยหันมาสนใจทำประกันชีวิตมากขึ้น ซึ่งอาจจะด้วยค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นในยามเจ็บป่วย คนที่มีครอบครัวอยากมีเงินออมเอาไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน คนโสดก็อยากมีเงินเก็บไว้ใช้ตอนแก่จะได้ไม่ลำบาก ด้วยหลากหลายเหตุผลประกันชีวิตจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะมาช่วยสร้างความมั่นคง และรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้ สำหรับมือใหม่ที่กำลังจะซื้อประกัน สิ่งที่ควรรู้ก่อนการตัดสินใจคือ วัตถุประสงค์ว่าทำประกันไปเพื่ออะไร พร้อมดูสถานะทางเงินจ่ายเบี้ยประกันไหวหรือไม่  ซึ่งปกติแล้วหลักการออมเงินคือให้หักจากเงินรายได้ที่รับ 10% เพื่อเป็นเงินเก็บ ถ้าจ่ายไหวก็ต้องพิจารณาอีกว่าจะจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี แล้วสามารถจ่ายเบี้ยประกันจนครบกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยได้หรือเปล่า เพราะถ้าเลือกซื้อผิดตั้งแต่แรก...
Insurance

การสร้าง และการพัฒนาทีมงาน

“บรรณยง นราสวัสดิ์” กับการสร้าง และการพัฒนาทีมงาน ธุรกิจประกันชีวิตในช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนนั้น ความสำเร็จย่อมวัดจากปริมาณของผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่กำหนด และผลผลิตหรือเบี้ยประกันชีวิตย่อมมาจากทีมงาน ฉะนั้นการสร้างและการพัฒนาทีมงานก็คือการสร้างความสำเร็จให้กับช่องทางการจัดจำหน่ายนั่นเอง โดยเป้าหมายหลักของการสร้างทีมงานให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงควรมุ่งไปสู่การสร้างและพัฒนาให้ทีมงานกลายเป็นมืออาชีพ เพราะความเป็นมืออาชีพจะเป็นที่มาของรายได้และความก้าวหน้าในอาชีพนักขายประกันชีวิต ...
Insurance