เรียนรู้ความสำเร็จเพื่อตนเองจะประสบความสำเร็จ

ฉบับนี้เป็นคำถามของคุณพงเดช อยู่ที่สีลมนี้เอง มีประเด็นคำถามที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ ถาม… เป็นพนักงานขายมาหลายปี แต่รู้สึกยังไม่พึงพอใจต่อผลงานของตนเอง บางเดือนก็ขายดี บางเดือนก็ขายไม่ได้ มีสิ่งใดบ้างที่นักขายทุกคนต้องทำและคำนึงถึงตลอดเวลาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการขาย ตอบ… เชื่อแน่ว่าผู้ถามจะเป็นอีกผู้หนึ่งที่จะเดินบนเส้นทางของการขายได้อย่างสง่างาม เพราะว่ามีนักขายจำนวนไม่มากที่จะพยายามวิเคราะห์ตนเองตลอดเวลา ซึ่งก็แตกต่างจากนักขายจำนวนมาก ที่ไม่อดทนต่อแรงกดดันต่าง ๆ เมื่อยอดขายไม่ได้ ก็ไม่สู้...
Business 4.0

จริงแท้แน่นอน

1.ไม่มีใครยอมทำอะไรให้ได้ดี ในสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่สำคัญ 2.ธรรมชาติมนุษย์ไม่มีใครสามารถคิดและทำได้เกินสมอง 3.เราต้องกำกับตนเองให้เป็นคนดีที่ฉลาด ความดีนั้นจึงก่อเกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 4.“มีสมองเอาไว้คิด มีจิตเอาไว้รู้สึก” บางครั้งเราอยู่กับความรู้สึก จนลืมว่าเรามีสมองและความคิดที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ 5.เพราะเราไม่รู้จักคิด เราจึงไม่ได้ประโยชน์จากความคิด ทั้งๆที่เรามีสมองเพียงพอที่จะคิด 6.ความล้มเหลว ย่อมก่อเกิดกับผู้ยากไร้ทางความคิด จนปล่อยให้ตนเองยากจนทางปัญญา 7.ญาณคือการรับรู้ วิจารณคือการพิจารณา เมื่อเราพิจารณาสิ่งใดๆด้วยหลักการอย่างมีเหตุผลและดวงจิตที่ปราศจากอคติหรือการปรุงแต่งทางความรู้สึก เราย่อมสามารถหยั่งรู้สิ่งใดๆได้ด้วยการวิจารณญาณ 8.วิจารณญาณเป็นอาวุธทางปัญญาที่สามารถบันดาลสิ่งที่คิดวางแผน หรือคาดหมายได้อย่างแม่นยำ 9.งานที่ยากลำบาก บีบคั้น...
Insurance