กล้าก้าวก็กล้าให้! ‘ไทยเครดิตร’ชูดอกต่ำอุ้มMicroSME 9 Sep 2020

กล้าก้าวก็กล้าให้!
‘ไทยเครดิตร’ชูดอกต่ำอุ้มMicroSME

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิตร เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์ COVID-19 แม้ปัจจุบันสถานการณ์จะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ด้วยเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ธนาคารจึงได้คิดแคมเปญ คุณกล้าก้าว เรากล้าให้ Believe in Yourself ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของภาคธุรกิจ Micro SME โดยภายใต้แคมเปญนี้ เราได้ชูสินเชื่อ SME กล้าให้ พร้อมเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ให้ผู้ประกอบการ Micro SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง โดยไม่ต้องแบกภาระดอกเบี้ยที่หนักเกินไป”
ขณะที่นายนาธัส กฤตวรานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า สินเชื่อSME กล้าให้ มีทั้งสินเชื่อวงเงินเต็มมูลค่าราคาประเมินหลักประกัน (LTV 100%) ดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3% ต่อปีตลอดปีแรก และสินเชื่อวงเงินสูงสุด 2 เท่าของราคาประเมินหลักประกัน (LTV 200%) ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่ต้องการวงเงินสินเชื่อสูงกว่ามูลค่าหลักประกัน”
“ส่วนลูกค้าเดิม ธนาคารมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดสินเชื่อคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ย 2% นาน 2 ปี (ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก จ่ายคืนเฉพาะเงินต้น) ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเสริมสภาพคล่องสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19”

240