คปภ.จี้ส่งแผน30วัน ตร.อายัดบัญชีทำพิษคาร์เรโชประกันวูบ 26 Jul 2021

คปภ.จี้ส่งแผน30วัน
ตร.อายัดบัญชีทำพิษคาร์เรโชประกันวูบ

    รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)สำนักงานคปภ.ได้รับทราบการรายงานความคืบหน้ากรณีการแก้ไขปัญหาของบริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด(มหาชน)ที่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาลงไปได้สำเร็จลุล่วงระดับหนึ่งไปแล้ว ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี ขณะเดียวกันบอร์ดยังได้รับรายงานถึงกรณีการดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัทประกันวินาศภัยอีกรายหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาฯคปภ. และสำนักงานคปภ.อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขในส่วนของฐานะเงินกองทุนขาดเพื่อให้ครบและเป็นไปตามกฎหมายกันอยู่
โดยเหตุผลที่เงินกองทุนของบริษัทประกันฯรายนี้ขาดก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(ปอศ.) ซึ่งขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการอายัดบัญชีเงินฝากของบริษัทประกันวินาศภัยรายหนึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 60 ล้านบาท ทั้งนี้การอายัดบัญชีดังกล่าว ทางสำนักงานคปภ.ได้มีความกังวลและเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทให้ไม่สามารถมีเงินหมุนเวียนในบริษัทเพียงพอต่อการจ่ายสินไหมให้กับผู้เอาประกันเมื่อเกิดเหตุขึ้น ทางฝ่ายกฎหมายของคปภ.จึงได้มีการติดต่อสอบถามไปยังตำรวจปอศ. เผื่อว่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้ดีขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ก็คือ ทางตำรวจปอศ.ได้ชี้แจงพร้อมกับให้เหตุผลว่า การอายัดบัญชีเงินฝากของบริษัท
ประกันฯรายดังกล่าวไว้นั้น เนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวน และดำเนินคดีกับทางอดีตผู้บริหารบริษัทประกันที่พัวพันกับคดีฉ้อโกงประชาชน และได้ถูกตำรวจจับกุมดำเนินคดีและติดอยู่ในคุกอยู่ ซึ่งไม่สามารถจะถอนอายัดบัญชีเงินฝากให้ได้
ทั้งนี้ภายหลังจากรายงานบอร์ดคปภ.ดังกล่าว มีรายงานข่าวว่า ทางสำนักงานคปภ.โดยเลขาฯคปภ.ในฐานะนายทะเบียนจะได้มีการทำหนังสือแจ้งให้ทางบริษัทประกันฯรายดังกล่าวรับทราบ เพื่อให้ทำการจัดทำแผนและส่งแผนภายในหนึ่งเดือนหรือ 30 วันหลังจากได้รับทราบหนังสือแจ้งจากนายทะเบียน โดยการออกหนังสือให้ทำการส่งแผนครั้งนี้ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายมาตรา 27/5 พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย ซึ่งให้อำนาจนายทะเบียนแจ้งการขาดเงินกองทุนของบริษัทประกันฯและให้ดำเนินการจัดทำแผนในการปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป โดยหากไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนมีคำสั่ง ก็จะดำเนินการในขั้นตอนลำดับถัดไปตามที่กฎหมายให้อำนาจนายทะเบียนไว้
สำหรับสาเหตุที่เงินกองทุนของบริษัทประกันฯรายดังกล่าวที่ขาด สืบเนื่องจากภายหลังที่ทางสำนักงานคปภ.ได้ทราบข่าวการอายัดเงินฝากของทางตำรวจปอศ. ก็ได้มีการตรวจสถานะเงินกองทุนหรือ CAR
RATIO ทันทีว่า พร่องไปมากน้อยเพียงใด ซึ่งปรากฏว่า การอายัดเงินฝากดังกล่าว ทำให้ CAR RATIO ลดวูบลงเหลือราว 40-50% ทันที เนื่องจากเงินฝากที่ถูกอายัดทำให้ถูกตีความโดยฝ่ายกฎหมายว่า เป็นทรัพย์ที่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ขึ้นมาทันที จึงเป็นเหตุให้ทางสำนักงานคปภ.ต้องรีบเข้ามาดำเนินการจัดการเพื่อให้บริษัทประกันรายดังกล่าวเพิ่มทุนและจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของเงินกองทุนหรือ CAR RATIO ที่ขาดให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อจะไม่ได้กระทบกับสถานภาพของบริษัท รวมถึงทำให้กิจการสั่นคลอนจนกระทบต่อผู้เอาประกันตามมา ซึ่งปัจจุบันพอร์ตรับประกันของลูกค้าบริษัทประกันฯรายนี้ถือว่ามีจำนวนไม่มาก โดยมีลูกค้าที่ส่วนใหญ่ประกันพีเอและอื่นๆ เพียงหมื่นกว่าราย โดยคปภ.อยากขอให้ลูกค้าและประชาชนได้เกิดความสบายใจ สำหรับบริษัทประกันฯรายนี้ยังถือว่า กระแสหมุนเวียนของบริษัทยังไม่มีปัญหา เพียงแต่หากบริษัทจะต้องเพิ่มทุน เพื่อเอามาทดแทนกับบัญชีเงินฝากประมาณ 60 ล้านบาทที่ถูกทางตำรวจปอศ.อายัดไว้อยู่ หากดำเนินการแก้ไขได้สำเร็จ ก็จะเดินหน้าไปได้ต่อ

1,652