คลีนิคแก้หนี้ฉลุย 72%จ่ายคืนค่างวดปกติ 3 Jun 2020

คลีนิคแก้หนี้ฉลุย
72%จ่ายคืนค่างวดปกติ

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า โครงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งเป็นโครงการแก้หนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยการเลื่อนชำระหนี้ และลดดอกเบี้ยเพื่อจูงใจให้จ่าย เพื่อ รองรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมาน่าพอใจ
แม้จะให้สิทธิในการเลื่อนกำหนดชำระหนี้ หรือ ไม่ต้องจ่ายค่างวดแก่ลูกหนี้ทุกราย ปรากฏว่ามีลูกหนี้เพียง 28% ที่เลือกมาตรการนี้ ในขณะที่ลูกหนี้ที่เหลืออีก 72% ยังจ่ายค่างวดเข้ามาตามปกติ โดยลูกหนี้ 18% ชำระเข้ามามากกว่าค่างวด ส่วนใหญ่คือ 52% จ่ายค่างวดได้ครบ และมีเพียง 2% เท่านั้นที่จ่ายชำระได้เพียงบางส่วน “ไม่มีลูกหนี้ออกจากโครงการ ส่วนลูกหนี้ที่ชำระค่างวดเข้ามา ทางโครงการลดดอกเบี้ยให้ 2% เพื่อลดภาระในช่วงนี้” นางธัญญนิตย์ กล่าว
นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจยังมีแนวโน้มความไม่แน่นอนสูงและมีความเสี่ยงทีจะหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้
ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนเมษายน 2563 ขาดดุล 0.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ หากไม่รวมทองคำ จะขาดดุล 3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการขาดดุลสูงสุดในช่วงกว่า 2 ทศวรรษ

 

142