คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ เจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต
AIA เมืองทองธานี นำผู้บริหารหน่วยและพลังตัวแทนไหว้ศาลพระพรหมเมืองทองธานี
นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป
เจริญพุทธมนต์พรเรือนอาคาร Fin@Infinity 23 Jan 2020

คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ เจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต AIA เมืองทองธานี นำผู้บริหารหน่วยและพลังตัวแทนไหว้ศาลพระพรหมเมืองทองธานี นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพุทธมนต์พรเรือนอาคาร Fin@Infinity ถวายเพลพระสงฆ์และร่วมเลี้ยงฉลองรับประทานอาหารกลางวันในโอกาสเปิดปีบัญชีใหม่ 2563
ช่วงเย็นมีพิธีบวงสรวงโซฮารำถวายและอาราตีไฟแด่องค์พระแม่อุมาเทวี พระพิฆเณศร์หน้าอาคาร Fin@Infinity เมืองทองธานีด้วย
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

621