จัดทัพ‘ดิจิทัล’สู้! ประกันฝ่าเศรษฐกิจสู่ตลาดวิถีใหม่ 18 Jun 2020

จัดทัพ‘ดิจิทัล’สู้!
ประกันฝ่าเศรษฐกิจสู่ตลาดวิถีใหม่

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย  เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันชีวิตประสบกับความท้าทายครั้งใหญ่มาโดยตลอด ทั้งเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ดอกเบี้ยลดต่ำเป็นประวัติการณ์
ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง  ตามติดมาด้วยวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ้ำเติมให้เศรษฐกิจโลกทรุดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ 4 เดือนแรกของปี 2563 ธุรกิจมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 1.89 แสนล้านบาท ติดลบ 1.24% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 5.09 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.69% และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่ออายุ 1.38 แสนล้านบาท ติดลบ 2.27% และมีอัตราความคงอยู่ 80%
ภาคธุรกิจจึงได้ปรับคาดการณ์ปี 2563 จะติดลบ 2% ถึง ติดลบ 5%   ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวม  5.98 แสนล้านบาท – 5.80 แสนล้านบาท สอดรับกับจีดีพีของประเทศที่ปรับติดลบ 5.3% เช่นกัน
จากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ธุรกิจประกันชีวิตได้ปรับตัวเป็น Digital Insurer มากขึ้น เพื่อนำมาสนับสนุนการทำงานในทุกช่องทาง โดยมีวิกฤตโควิด-19 เป็นตัวเร่งพฤติกรรมวิถีใหม่ หรือ New Normal ทั้งการให้บริการลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิต สามารถเสนอขายประกันผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดย เสียง และ/หรือภาพ กับลูกค้าได้
ภาคธุรกิจได้มีการปรับแต่งระบบการให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ทั้งการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลความต้องการของลูกค้า การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI),การออกกรมธรรม์ออนไลน์ (e-policy),การเรียกร้องสินไหมทดแทน (e-claim) ปรับประกันชีวิตที่ให้ผลตอบแทนสูงออกจากตลาด แนวโน้มผลิตภัณฑ์นับจากนี้จึงเป็นผลิตภัณฑ์ควบการลงทุน และปรับผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพให้หลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

146