จ่อตั้งเกณฑ์เฮียบ คปภ.ทบทวนขออนุมัติกธ.ประกันใหม่ 19 Jul 2021

จ่อตั้งเกณฑ์เฮียบ
คปภ.ทบทวนขออนุมัติกธ.ประกันใหม่

  จากปรากฎข่าวกรณีบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้แจ้งหนังสือบอกเลิกกลางคันลูกค้าที่ซื้อประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ กระทั่งเป็นกระแสสวดยับบนโลกโซเชียลจากพี่น้องประชาชนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจนติดอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ รวมไปถึงกระทบต่อภาพรวมธุรกิจประกันภัยไม่เว้นแม้แต่บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ต้องออกมายืนยันความเชื่อมั่นจากประชาชนต่อการให้ความคุ้มครองการติดเชื้อโควิด ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ได้ออกคำสั่งห้ามบริษัทไม่ให้บอกเลิกความคุ้มครองลูกค้า“สินมั่นคงฯ” จนในที่สุดบริษัทสินมั่นคงฯได้ออกมาขออภัยลูกค้าและยืนยันให้ความคุ้มครองตามเดิม
  ความคืบหน้าล่าสุด มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2564 นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย ได้เดินทางเข้าพบและชี้แจงต่อนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคปภ. ซึ่งทางคปภ.ได้สอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทดำเนินการเช่นนั้น ซึ่งทางนายเรืองเดชก็ได้ยอมรับว่า ได้ติดสินใจผิดพลาดเรื่องดังกล่าว โดยทางเลขาฯคปภ.นายเรืองเดชนภายหลังได้พูดคุยกันก็เข้าใจกันดี และไม่ได้ติดใจในประเด็นใด เนื่องจากบริษัทสินมั่นคงฯถือว่า สถานะการเงินหรือความมั่นคงนั้นถือว่าแข็งแกร่ง โดยผลประกอบการดีและไม่มีปัญหาที่ผ่านมาแต่ประการใด มีเพียงแต่เรื่องนี้ที่ได้ตัดสินใจพลาดไปหน่อย   
  อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีบทเรียนของเหตุการณ์บริษัทสินมั่นคงฯที่ส่งผลกระทบตามมาต่อความเชื่อมั่นธุรกิจประกันภัยนั้น ทางคปภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ คงจะมีการติดตามเชื่อมโยงและให้ส่งข้อมูลรายงานการรับประกันและการจ่ายเคลมสินไหมสำหรับลูกค้าที่มาเบิกค่ารักษาพยาบาลและเรียกร้องค่าสินไหมกรณีเสียชิวิต

อย่างใกล้ชิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ระบาดอย่างหนัก จนมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนอย่างน่าใจหายมาก จึงจำเป็นต้องติดตามตัวเลขการเคลมสินไหมอย่างใกล้ชิดขึ้น
นอกจากนี้คปภ.เองคงจะมีการทบทวนกันใหม่ถึงขั้นตอนรายละเอียดในการพิจารณาอนุมัติแบบประกันต่างๆ ที่แต่ละบริษัทยื่นขอเข้ามาใหม่อย่างรอบคอบขึ้น แต่ก็คงไม่ใช่ทุกแบบประกันหรือทุกผลิตภัณฑ์ แม้ว่าที่
ผ่านมาคปภ.จะให้ความรอบคอบแล้วก็ตาม โดยเราได้มอบหมายให้บริษัทมีคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ประกันภัย ซึ่งให้เขาดูในรายละเอียดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจะออกว่า มีผลกระทบในแต่ละด้านหรือไม่ และมีกี่ด้าน รวมถึงให้ความสำคัญเน้นในจุดใดบ้าง และมีแผนบริหารความเสี่ยงอย่างไรบ้างรองรับ หากเกิดเหตุความเสียหายข้างหน้า
ซึ่งต่อไปทางคปภ.ก็คงจะต้องเน้นให้ความสำคัญอย่างรอบคอบกับผลิตภัณฑ์ประกันที่แต่ละบริษัทยื่นขอมา สำหรับกรมธรรม์ที่มีลักษณะพิเศษที่คาบเกี่ยวกับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ หรือโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุความเสียหายแล้ว ไม่ใช่เรื่องที่จะยับยั้งความเสียหายได้ง่าย ทางคปภ.ก็จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่างเช่นกรณีประกันโควิด หรือประกันภัยน้ำท่วม เป็นต้น
โดยต่อไปคปภ.คงอาจจะต้องพิจารณาถึงกรณีบริษัทที่จะยื่นขออนุมัติแบบประกันหรือกรมธรรม์ลักษณะพิเศษนี้ จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานทางด้านการเงินอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น CAR RATIO มีความแข็งแกร่งขนาดไหน ตลอดจนมีบริหารจัดการทางด้านฐานะการเงิน หรือกระบวนการรับประกัน และบริหารความเสี่ยงข้างหน้าอย่างไร ทั้งนี้คงไม่ใช่ว่าให้ทุกบริษัทประกันสามารถยื่นขอและรับอนุญาตได้เหมือนกันหมด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกันโควิดและน้ำท่วมดังกล่าว เป็นภัยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดและขยายวงกว้าง ซึ่งจะต่างจากการรับประกันรถยนต์ และประกันอัคคีภัย หรืองานประเภทอื่นๆ ซึ่งความเสียหายเมื่อเกิดยังอยู่ในขอบเขตจำกัด

1,497