ชับบ์สามัคคีประกันภัยและธนาคารไทยพาณิชย์ มอบสินไหม 4.3
ล้าน กรณีถูกช้างทำร้าย 13 Mar 2018

นายอรรถวุฒิ กาญจนเพิ่มผลดี  หัวหน้าสายงานธุรกิจสัมพันธ์ (ขวาสุด) นางจรัญญา พรรณเชษฐ์ หัวหน้าสายงานสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ (ที่ 2 จากขวา)  บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนายมานะ กุลโรจนวรากร ผู้จัดการเขตพื้นที่ธุรกิจ SME สุรินทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมมอบเงินค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประเภท Happy Life และประเภทเดบิตพลัส จำนวนเงินรวม 4,340,000 บาท ให้แก่นางจำปา เรียงเงิน (ที่ 3 จากขวา)  ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย จากกรณีที่นายสมศักดิ์ เรียงเงิน ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการถูกช้างทำร้าย ณ บ้านของผู้เอาประกัน จังหวัดสุรินทร์

330