ชู‘สินเชื่อSMEโตไว’ ดอกเบี้ย1%สะพัดหมื่นล้าน 6 Nov 2019

ชู‘สินเชื่อSMEโตไว’ ดอกเบี้ย1%สะพัดหมื่นล้าน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธพว. หรือ SME D Bank เผยว่า จากที่ธนาคารได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ดำเนินการอนุมัติสินเชื่อโครงการกองทุน “สินเชื่อ SMEโตไว ไทยยั่งยืน” วงเงิน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปีตลอดอายุสัญญา วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี ปลอดเงินต้น สูงสุด 1 ปี โดยจะเปิดรับคำขอกู้พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทั่วประเทศ
ขณะนี้ ธพว. เตรียมความพร้อม ได้นัดเข้าประชุมหารือร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทั่วประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือให้หลังจากเปิดรับคำขอกู้ จะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ทันทีโดยไร้รอยต่อ โดยหลังจาก สอจ. พิจารณาคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยและส่งต่อมาให้ ธพว.แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ ธพว. จะเข้าตรวจเยี่ยม และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทันที ตั้งเป้า พิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ หลังได้รับคำขอกู้จาก สอจ. และคาดว่าจะสามารถอนุมัติและเบิกจ่าย เต็มวงเงิน 3,000 ล้านบาท ภายในเวลา 3 เดือน
“คาดว่าจะสนับสนุนได้ 1,500 ราย วงเงินเฉลี่ยรายละ 2 ล้านบาท จะก่อให้เงินหมุนเวียน 13,800 ล้านบาท จ้างงานไม่ต่ำกว่า 7,500 คน” นายกอบชัย กล่าว

225