ดิ้นชาร์จเบี้ย‘สีเทา’ ดัดหลังลูกค้าตุกติก-คปภ.ยังกั๊กขอฟังเหตุผล 30 Jul 2020

ดิ้นชาร์จเบี้ย‘สีเทา’
ดัดหลังลูกค้าตุกติก-คปภ.ยังกั๊กขอฟังเหตุผล

แหล่งข่าวจากวงการประกันภัย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้สมาคมประกันชีวิตไทยได้เสนอให้ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคปภ.ปรับเบี้ยประกันสุขภาพรายบุคคลได้อีกเพิ่มเติม หากมีการเคลมเกินความจำเป็น หรือเข้าข่ายตุกติกหรือทุจริตสีเทาๆ ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือยา ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทางคปภ.และภาคธุรกิจประกันได้ร่วมกันร่างกรมธรรม์มาตรฐานออกมาเรียบร้อยแล้ว โดยได้ใส่รายละเอียดเงื่อนไขในการป้องกันไม่ให้ลูกค้าเบิกเกินความจำเป็น ในกรณีหากสงสัยว่ามีการเคลมผิดปกติหรือเข้ารพ.เกินความจำเป็น ให้บริษัทประกันสามารถให้
ผู้เอาประกันร่วมรับผิดชอบในการจ่ายในลักษณะเหมือนประกันภัยรถยนต์ที่กำหนดความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันที่ต้องจ่าย (Deductibles) ในอัตราเรียกเก็บได้ไม่เกิน 30%
หลังจากได้ทำการศึกษาแนวทางในการใช้วิธีการปรับขึ้นค่าเบี้ยประกันสุขภาพรายบุคคลร่วมกันระหว่างคปภ.และภาคธุรกิจแล้ว ปรากฏว่า ไม่สำเร็จ เพราะไม่สามารถจะพิสูจน์หรือ
คัดกรองได้ว่า ผู้เอาประกันรายไหนตุกติกเคลมประเภทสีเทาๆ ได้ และเกรงจะเกิดผลลัพธ์ตามมาคือการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ทางคปภ.จึงได้ล้มเลิกแนวคิดนี้ไป และหันมาใช้เรื่องการกำหนดความร่วมรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันในส่วน Deductibles แทน กระทั่งล่าสุดทางภาคธุรกิจกลับได้ยื่นข้อเสนอถึงดร.สุทธิพล
ทวีชัยการ เลขาฯคปภ.ให้พิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งทางคปภ.ก็คงจะต้องรอทางภาคธุรกิจทำรายละเอียดเสนอมา พร้อมกับแจกแจงหลักฐานทางการแพทย์ที่คณะอนุกรรมการแพทย์ของภาคธุรกิจยืนยันประกอบมาด้วย เพื่อให้คปภ.พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และสามารถป้องกันปัญหาการร้องเรียนหรือฟ้องร้องตามมาด้วย อีกทั้งประเด็นที่ยื่นขอปรับค่าเบี้ยเพิ่มครั้งนี้ก็คงต้องวัดใจว่าทางเลขาฯคปภ.จะไฟเขียวหรือไม่ เพราะการเรียกเก็บDeductibles 30% ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการป้องปรามหรือไม่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการรักษารพ.เกินความจำเป็นได้แล้ว
อนึ่ง สำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพมาตรฐานฉบับใหม่ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 8 พ.ย.64 เป็นต้นไป ซึ่งข้อดีก็คือ ต่อไปนี้ผู้เอาประกันสุขภาพจะได้รับประโยชน์ หากเกิดเป็นโรคร้ายแรงต่างๆ เกิดขึ้นแล้ว ก็ยังสามารถจะต่อประกันหรือได้รับความคุ้มครองตามที่ตัวเองได้จัดทำประกันสุขภาพเอาไว้ในปีถัดไปได้อยู่ โดยบริษัทประกันไม่สามารถจะอ้างเหตุผลใดๆ ในการไม่ต่ออายุกรมธรรม์อีกต่อไปเหมือนกับที่ผ่านๆ มาได้

121