ตกงานแห่คืนสังเวียน รุกขอคปภ.อุ้มอดีตตัวแทนไลเซนส์ขาด 17 May 2020

ตกงานแห่คืนสังเวียน
รุกขอคปภ.อุ้มอดีตตัวแทนไลเซนส์ขาด

นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน(Thaifa) เปิดเผยว่า ในอาทิตย์นี้สมาคมตัวแทนฯคงจะเร่งติดตามเรื่องที่เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)พิจารณาเห็นชอบให้อดีตตัวแทนขายประกันชีวิตที่
ใบอนุญาตขาด หรือลาออกจากสังกัดบริษัทประกันเดิมแล้วย้ายเข้าสังกัดบริษัทใหม่ ซึ่งทางคปภ.ได้ตีความให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าข่ายหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตใหม่ จึงไม่สามารถจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนที่ขอต่อรับใบอนุญาตครั้ง 2 เป็นต้นไป ซึ่งจะได้รับสิทธิเพียงแค่เข้าร่ววมอบรม E-Learning ตามจำนวนชั่วโมงที่คปภ.กำหนดไว้ในแต่ละครั้งของการต่อใบอนุญาต ก็สามารถรับใบอนุญาตได้แล้ว
โดยประเด็นนี้ทางสมาคมตัวแทนฯไม่เห็นด้วย โดยไม่ควรจะตีความเป็นเรื่องของการขอรับใหม่ ซึ่งจะต้องมีการสอบข้อเขียนใหม่ โดยขณะนี้ทางคปภ.ยังไม่อนุมัติให้มีการทำธุรกรรมจัดสอบข้อเขียนได้ ทั้งนี้คปภ.ผ่อนผันให้เพียงแต่คนที่เพิ่งเข้ามาสู่อาชีพตัวแทนและทำการสอบข้อเขียนไปแล้ว เพียงแต่รอรับการอบรม 6 ชั่วโมง จึงจะได้รับใบอนุญาตเท่านั้น กับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวแทนเก่าที่ประสงค์จะต่อใบอนุญาต สามารถอบรมผ่านระบบ E-Learning ตามจำนวนชั่วโมงที่คปภ.กำหนดก็จบ
“พี่ได้รับการร้องเรียนจากตัวแทนที่ใบอนุญาตเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งที่เป็นอดีตตัวแทนที่ไปประกอบอาชีพทำงานรับจ้างเอกชน แล้วตกงานหรือถูกตัดรายได้เงินเดือนก็มี พวกเขาไม่พอใจ ก็มาสมัครขายประกันเยอะมาก ซึ่งเท่าที่มีตัวเลขในมือขณะนี้จำนวนร่วม 300คนที่บัตรขาด ซึ่งอยากให้คปภ.ทบทวนหรือตีความใหม่ เพราะสถานการณ์โควิด-19 ถ้าเราพอจะช่วยเหลือเยียวยาให้พวกเขาอยู่รอด และบริษัทประกันก็ไม่ขาดตัวแทนในระบบที่จะไปขาย คปภ.ก็น่าจะช่วยตรงจุดนี้” นายกสมาคมตัวแทนฯ กล่าว

334