ตรวจเชื้อลูกค้าทุกราย ประกันจี้รพ.เอกชนแก้ปมกลัวโควิด 5 Jul 2021

ตรวจเชื้อลูกค้าทุกราย
ประกันจี้รพ.เอกชนแก้ปมกลัวโควิด

    แหล่งข่าววงการประกันชีวิต เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางสมาคมประกันชีวิตไทยได้หารือกับร่วมกับสมาคม

โรงพยาบาลเอกชน ถึงการหาแนวทางปฎิบัติร่วมกันในการรักษาลูกค้าที่ซื้อสัญญาแนบท้ายประกันสุขภาพ เพื่อให้เกิดความชัดเจน หลังจากที่ผ่านมาหลายบริษัท
ประกันฯได้ปฏิเสธในการจ่ายค่าตรวจหาเชื้อโควิดในแบบ RT-PCR ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทประกันฯส่วนใหญ่เห็นว่า ค่าตรวจดังกล่าวอยู่นอกเหนือรายการที่บริษัทประกันรับผิดชอบ
อีกทั้งบริษัทประกันเห็นว่า ไม่เป็นธรรมในกรณีหลายรพ.ในปัจจุบันจะจับลูกค้าประกันตรวจหาเชื้อในแบบ RT-PCR ในทุกรายที่เข้ามาหาแพทย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงติดโควิดกับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของรพ.เอกชน จากนั้นก็จะมาเรียกเก็บค่าตรวจหาเชื้อโควิดดังกล่าวกับบริษัทประกัน เพราะกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงของทางโรงพยาบาลเอง ไม่น่าจะนำมาผลักภาระให้กับบริษัทประกันชีวิต
เป็นผู้จ่าย
“เวลานี้หลายโรงพยาบาลเอกชนจะมีนโยบายแตกต่างกันออกไป รพ.บางแห่งก็ดีหน่อย ยังใช้วิธีการทำนองว่า คุณต้องฉีดวัคซีนมา 2 เข็ม ถึงจะไม่ตรวจก็มี หรือบางแห่งก็มีการตรวจ RT-PCR ลูกค้าที่เข้ามาทุกรายเลย ซึ่งค่าใช้จ่ายจุดนี้จะสูง มีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป จนถึงสูงกว่านี้ก็มี โดยจะไม่ผ่านกระบวนการตรวจหาเชื้อแบบ Rabit Test ซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกว่า ตกเพียง 300-1500 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับโรงพยาบาลนั้นๆ ถ้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่หน่อยก็จะคิดค่าตรวจสูง บางโรงพยาบาลก็คิดต่ำ ซึ่งจุดนี้คงต้องมาหาแนวปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม จริงอยู่บริษัทประกันก็เห็นใจ สำหรับหลายรพ. ที่เริ่มจะตรวจสำหรับผู้ป่วยในทุกคนที่มาใช้บริการ เพราะเขากลัว บางคนเข้ามาปกปิดไทม์ไลน์ก็มี แต่พอเข้ามาแอดมิท ก็ติดไปทั้งวอร์ดเลย เพราะฉะนั้นต่อไป ทุกคนเข้ามาต้องตรวจหมด แต่วิธีนี้คงไม่
ถูกต้อง”
แหล่งข่าวรายนี้ กล่าวแนะว่า รพ.เอกชนหลายแห่งน่าจะมีวิธีการบริหารจัดการที่ดีกว่านี้ โดยไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อทุกคนที่มาหาแพทย์ที่รพ. อย่างเช่น อาจจะใช้วิธีการ Telemedicine ในการให้ลูกค้าขอตรวจหรือให้คำปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อดูอาการให้แน่ใจเสียก่อนที่จะให้ลูกค้าเดินทางมารพ. ถ้าลูกค้ามีอาการหนักจริงๆ ทางรพ.เอกชนจึงค่อยนัดให้เข้ามาทำการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR และทำการรักษา ไม่ใช่ใช้วิธีการตรวจหาเชื้อกับลูกค้าที่เข้ามารักษารพ.ทุกรายไป เพียงเพราะคำนึงถึงความปลอดภัยหรือเป็นการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อ จากนั้นก็นำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเรียกเก็บกับบริษัทประกัน
แหล่งข่าวรายนี้ กล่าวว่า หลังจากล่าสุดบริษัทประกันได้ปฏิเสธการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCRไป สมาคมประกันชีวิตไทยก็เตรียมทำหนังสือไปถึงสมาคมรพ.เอกชน เพื่อขอให้แต่ละรพ.เอกชนที่เป็นสมาชิกได้ตอบกลับมาถึงแนวปฏิบัติของแต่ละแห่งว่า มีแนวทางปฎิบัติอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้รวบรวมและนำมาหาข้อสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นกลางๆ และให้บริษัทประกันชีวิตที่เป็นสมาชิกสมาคมประกันชิวิตไทยได้พิจารณาดูกันว่า จะรับได้ หรือไม่ได้อย่างไร
นอกเหนือจากประเด็นนี้แล้ว แหล่งข่าวรายนี้ ยังกล่าวว่า บริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วยกับนโยบายจะให้มีการอนุญาตลูกค้าที่ทำประกันสุขภาพหรือสัญญาแนบท้ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิดสามารถรักษาตัวที่บ้านในรูปแบบ ROOM ISOLATION โดยสามารถเบิกเคลมประกันสุขภาพได้เสมือนหนึ่งเป็นคนไข้ในรพ. เพราะประเด็นแรก“บ้าน”คงไม่ใช่รพ. หรือสถานพยาบาล จึงไม่เข้าข่ายจะเบิกได้ ประเด็นถัดมา ในตัวสัญญาแนบท้ายค่ารักษาพยาบาลหรือประกันสุขภาพ มีการระบุค่าห้องและค่าอาหาร การชดเชยจะชดเชยอย่างไร คงชดเชยไม่ได้ ทั้งนี้จะทำได้อย่างเดียว คือ การเบิกค่าเทคนิคการแพทย์ในกรณีที่ไปตรวจเยี่ยมอาการต่างๆ แต่ค่าแพทย์ไปตรวจเยี่ยม ต้องกำหนดมาตรฐานการจ่ายขึ้นมา ซึ่งตัวนี้ทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
กับบริษัทประกันชีวิตก็ต้องมาตกลงกัน ก็ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายๆ เลย

1,595