ตัวแทนนายหน้าป่วน! กลุ่มไลเซนส์หมดอายุก.ค.-ส.ค.เคว้งอีกรอบ 2 Jun 2020

ตัวแทนนายหน้าป่วน!
กลุ่มไลเซนส์หมดอายุก.ค.-ส.ค.เคว้งอีกรอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงระหว่างนี้ได้มีกระแสกังวลใจและสอบถามเข้ามากันจำนวนมากทั้งในส่วนของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (Thaifa) และสมาคมประกันชีวิตไทยสำหรับประเด็นตัวแทน
นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยที่ใบอนุญาตจะหมดอายุลงในเดือนก.ค.และส.ค.ของปีนี้ จะขาดต่ออายุและมีอันต้องพ้นสภาพการเป็นตัวแทนกันหรือไม่ เหตุ
ใบอนุญาตตัวแทนหรือใบอนุญาตการเป็นนายหน้าขาด
ทั้งนี้เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกประกาศผ่อนผันให้เฉพาะเพียงตัวแทนนายหน้าที่ใบอนุญาตหมดอายุลงในเดือนมิ.ย.นี้ สามารถขยายการมีผลบังคับใช้ใบอนุญาตต่อไปได้จนถึงเดือนธ.ค.ปีนี้ จึงทำให้ในระหว่างนี้ใบอนุญาตตัวแทนและใบอนุญาตนายหน้าประกันฯยังคงใช้ได้อยู่ ยังสามารถจะออกไปขายประกันให้กับลูกค้าได้ รวมถึงยังมีระยะเวลาเข้ารับอบรมเพื่อขอต่อใบอนุญาตได้ทันการณ์
ทั้งนี้ บรรดาตัวแทนและนายหน้าก็เลยต่างร้อนใจและลุ้นกันอยู่ว่า คปภ.จะออกประกาศขยายเวลาออกไปเป็นครั้งที่สองอีกหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ตางก็กำลังรอคำ
ตอบทางคปภ.กันอยู่ เพราะใบอนุญาตกำลังจะหมดอายุในอีกเดือนข้างหน้านี้แล้ว ครั้นจะอบรมก็หาที่จะอบรมก็แทบจะไม่ได้ เพราะมีจำกัด ซึ่งการอบรมแต่ละครั้งก็ไม่เกิน 40 คน เป็นเรื่องยุ่งยากทีเดียว

 

189