ต่อเนื่องปีที่7 กลุ่มบ.เอไอเอครองอันดับ1ของโลก(MDRT) 8 Jul 2021

ต่อเนื่องปีที่7
กลุ่มบ.เอไอเอครองอันดับ1ของโลก(MDRT)

    ฮ่องกง, 8 กรกฎาคม 2564 – กลุ่มบริษัทเอไอเอ 

(“เอไอเอ” หรือ “บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในการเป็นบริษัทข้ามชาติเพียงแห่งเดียวในประวัติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ด้วยจำนวนสมาชิกมากที่สุดในสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) เป็นระยะเวลา 7 ปีติดต่อกัน
จากข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีตัวแทนประกันชีวิต รวมถึงตัวแทนระดับผู้นำของเอไอเอจำนวน 16,017 ท่าน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก MDRT ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2563 โดยถือเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ 783 นับตั้งแต่มีการเสนอขายหุ้นของบริษัทครั้งแรก (IPO) ในปี 2553
MDRT เป็นองค์กรอิสระระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ถึงมาตรฐานความเป็นเลิศในธุรกิจประกันชีวิตและบริการทางการเงิน โดยสมาชิกจะต้องมีเบี้ยประกันภัย ค่าคอมมิชชั่น และรายได้ถึงระดับที่กำหนด ตลอดจนมีองค์ความรู้อย่างมืออาชีพ สามารถปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และให้บริการลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม
นายหลี่ หยวน ชยอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ตัวแทนของเราประสบความสำเร็จในการนำเอไอเอไปสู่อันดับ 1 ของ MDRT ประจำปี 2564 การอุทิศตนเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตทางการเงิน อันนำไปสู่สุขภาพและชีวิตดีที่ขึ้น
ถือเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของพวกเราทุกคน ความสำเร็จของเอไอเอเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถในการจัดการของตัวแทนเราต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่ในขณะนี้ ด้วยการปรับตัวเข้ากับแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ ในการทำงาน รวมถึงการให้บริการและช่วยเหลือชุมชนของเราในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง”
นายบิล ไลส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาค และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารช่องทาง
การขาย กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “การเป็นบริษัทที่มีสมาชิก MDRT จำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก 7 ปีติดต่อกัน บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของพลังตัวแทน
เอไอเอ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เราได้รับจากการลงทุนที่ครอบคลุมในด้านทรัพยากรบุคคล ผ่านการฝึกอบรมและการมอบโอกาสสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่คนของเรา เพื่อการเติบโตและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมนี้อย่างยั่งยืน”

1,950