ทิพยประกันภัยร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 12 Mar 2018

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่   วิชชุดา  ไตรธรรม  ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR  ทิพยประกันภัย  นำผู้บริหารและพนักงาน ศิลปินนักร้องพร้อมด้วยสื่อมวลชน ร่วมงาน “อุ่นไอรัก  คลายความหนาว” สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค งานฤดูหนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยพร้อมใจแต่งกายชุดไทย ชมกิจกรรมต่างๆภายในงาน ที่สะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ร่วมสอยกัลปพฤกษ์ ฯลฯ ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

291