ธนาคารไทยเครดิต ขึ้นแท่นเบอร์ 1
ปล่อยสินเชื่อ มี บสย.
ค้ำประกันสูงสุด 10 Jul 2018

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ตอกย้ำการเป็นธนาคารเพื่อรายย่อยที่ดีที่สุด ขึ้นแท่นเบอร์ 1 ปล่อยสินเชื่อโดยมี บสย. ค้ำประกันสูงสุด ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ครองสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อโดยมี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสูงสุดถึง 56.74% ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs ระยะ 2) วงเงิน 13,500 ล้านบาท โดย บสย. ได้ประกาศปิดโครงการหลังจากอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อเต็มวงเงิน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs ระยะ 2) ได้รับการตอบรับจาก 6 ธนาคารพันธมิตรผู้ปล่อยสินเชื่อ ได้แก่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกันสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ค้ารายย่อย เพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน หรือขยายกิจการเพิ่มเติม โดยสามารถช่วยให้ผู้ค้ารายย่อยได้รับสินเชื่อมากกว่า 142,000 ราย มีการออกหนังสือค้ำประกันสินเชื่อกว่า 167,000 ฉบับ และมีสินเชื่อเข้าสู่ระบบมากกว่า 14,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานร่วม 30,000 ราย นอกจากนี้ บสย.กำลังอยู่ในระหว่างการนำเสนอโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย ระยะ 3 วงเงิน 15,000 ล้านบาท ต่อกระทรวงการคลัง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

306