ธพว.-สสว.เตือนภัย มิจฉาชีพช่วยกู้SMEsOneแล้วรีดเงิน 4 Jun 2020

ธพว.-สสว.เตือนภัย
มิจฉาชีพช่วยกู้SMEsOneแล้วรีดเงิน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากที่ ธพว. และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดสินเชื่อ “SMEs One” สนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี ระยะเวลากู้นานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 12 เดือน โดยเปิดรับคำขอกู้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างสูง และได้รับการรายงานจากผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ผ่านเฟซบุ๊กของ ธพว. ว่า ขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตัวแทนของ ธพว. และ สสว. ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกพาเข้าถึงสินเชื่อได้ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
กรณีดังกล่าว ธพว. และ สสว. ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง ทั้งสองหน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นตัวแทนอำนวยความสะดวกเข้าถึงสินเชื่อ รวมถึง ไม่มีการให้สิทธิพิเศษในการอนุมัติสินเชื่อแก่บุคคลใด ดังนั้น ขอเรียนเตือนผู้ประกอบการ กรุณาอย่าไปหลงเชื่อคำแอบอ้างดังกล่าว ขอยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้กู้ได้ท้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

167