ธุรกิจประกันภัยฉลุย โกย1.7แสนล้านโต4.7% 3 Dec 2019

ธุรกิจประกันภัยฉลุย โกย1.7แสนล้านโต4.7%

คปภ.เผยงวด 9 เดือนปี 2562 ธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโต 4.7% มียอดขายรวม 177,498 ล้านบาท เบี้ยรถยนต์โตแรง
รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุว่า เดือน ม.ค.-ก.ย. ปี 2562 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยรับรวม 177,498 ล้านบาท ขยายตัว 4.7% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมาจาก การประกันภัยรถ 105,196 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.4% แยกเป็นเบี้ยประกันภัยรถภาคบังคับ 13,995 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรถภาคสมัครใจ 91,202 ล้านบาท ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 60,415 ล้านบาท ประกันอัคคีภัย 7,752 ล้านบาท ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 4,135 ล้านบาท
สำหรับ เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด 60,415 ล้านบาท เติบโต 4.74% มาจาก เบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด และการประกันภัยทรัพย์สิน 16,772 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ 22,328 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยสุขภาพ 7,995 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 2,065 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยการเดินทาง 1,610 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยอิสรภาพ 131 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยอื่นๆ 9,513 ล้านบาท
ทั้งนี้ งวด 9 เดือนแรก ปี 2562 ธุรกิจประกันวินาศภัยมี Retention Ratio อยู่ที่ 72.87% โดยสัดส่วนการรับประกันภัยต่อ 12.53% และการเอาประกันภัยต่อ 87.47 %
ด้านจำนวนผู้ทําประกันวินาศภัย งวด 9 เดือนของปีนี้ มีจํานวน 49,421,661 กรมธรรม์ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.57% จาก การประกันอัคคีภัย 2,974,433 กรมธรรม์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 718,020 กรมธรรม์ การประกันภัยรถ 33,355,137 กรมธรรม์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 12,374,071 กรมธรรม์

405