นักขายโชว์ผลงานเทพเบี้ยใหม่-ต่ออายุ9เดือนกระฉูด 7 Nov 2019

นักขายโชว์ผลงานเทพเบี้ยใหม่-ต่ออายุ9เดือนกระฉูด

สมาคมประกันชีวิตไทย รายงานเบี้ยประกันชีวิตทั้งระบบงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 ว่า มีเบี้ยรับรวมทั้งสิ้น 444,441 ล้านบาท แยกเป็นเบี้ยธุรกิจใหม่ 130,084 ล้านบาท เบี้ยต่ออายุ 314,356 ล้านบาท
ทั้งนี้ 5 อันดับแรกที่มีเบี้ยธุรกิจใหม่สูงสุด ประกอบด้วย บริษัทเอไอเอ จำกัด 21,852 ล้านบาท บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18,937 ล้านบาท บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18,528 ล้านบาท บริษัทไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,327 ล้านบาท และบริษัทกรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,902 ล้านบาท
สำหรับ ผลงานการขายผ่านช่องทางตัวแทน ยังคงเติบโตอย่างยอดเยี่ยม ทั้งยอดขายใหม่ ทำได้ 44,001 ล้านบาท จากปีที่แล้วทำได้เพียง 42,009 ล้านบาท เบี้ยต่ออายุที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำได้ 175,675 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว 171,224 ล้านบาท หนุนให้เบี้ยรับรวมผ่านช่องทางนี้เพิ่มขึ้นเป็น 219,677 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 213,234 ล้านบาท เป็นการรักษาผลงานได้อย่างสวยงาม
อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบเบี้ยประกันชีวิตรับรวมงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 ที่มีจำนวน 444,441 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวน 461,334 ล้านบาท พบว่า ลดลง 16,893 ล้านบาท หรือ ติดลบ 3.66% ทั้งนี้เป็นผลมาจากยอดขายเบี้ยประกันลูกค้ารายใหม่ เบี้ยต่ออายุ ลดลงอย่างมาก ฉุดให้เบี้ยประกันรับรวมทั้งระบบติดลบ
ทั้งนี้ เบี้ยธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางธนาคารลดลง 5,126 ล้านบาท เหลือ 72,128 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีที่แล้วทำได้ 77,254 ล้านบาท ขณะที่เบี้ยต่ออายุผ่านช่องทางธนาคารลดลงถึง 20,749 ล้านบาท เหลือ 118,137 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนมี 138,886 ล้านบาท ทำให้เบี้ยรับรวมผ่านช่องทางดังกล่าวเหลือ 190,266 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มี 216,141 ล้านบาท

592