นำเสนอสินค้าให้ดูดี มีชัย ได้ออร์เดอร์ 29 Jul 2018

มีคำถามจากคุณนงเยาว์ อยู่แถวท่าพระ นี่เอง เป็นคำถามที่น่าสนใจดังนี้

                ถาม ทำหน้าที่ขายงานที่เป็นโครงการ รู้สึกหนักใจเพราะต้องมีการนำเสนอให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาซื้อ ที่ต้องมีรูปแบบการนำเสนอที่เป็นทางการ รู้สึกยากมากและประหม่าเมื่อต้องยืนขึ้น หน้าห้องประชุมเพื่อนำเสนอ หัวหน้าบอกว่า การเป็นนักขายที่ดี ต้องสามารถนำเสนอได้ทุกสถานการณ์และที่สำคัญต้องลุกขึ้นยืนต่อหน้าผู้คนได้

                ตอบ ความจริงมีนักขายจำนวนไม่น้อยที่เขียนมาถามเรื่องการนำเสนออย่างไร ให้ตรงใจ ตรงจุด คือนำเสนอดี มีออร์เดอร์กลับบ้าน ใครไม่เคยยืนขึ้นเพื่อพูดอาจไม่เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริง บางครั้งเราเห็นเขายืนบนเวทีเพื่อพูด ผู้ฟังก็รู้สึกเพลิน ๆ ดี  แต่ผู้พูด(บางคน) จะรู้สึกว่าเวลานั้นหมุนช้าเป็นพิเศษ เมื่อไหร่จะหมดเวลา แถมรู้สึกว่าอากาศบนเวทีนั้นเย็นกว่าข้างล่าง ถึงกันสั่น กระบวนการนำเสนอมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน คือ

ส่วนผู้นำเสนอ(Deliverer) เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการนำเสนองาน หรือเนื้อหาสาระที่จะให้ผู้ฟังรับรู้ข่าวสารที่ตนเอง ผู้นำเสนออาจมีหลายคน โดยต้องมีการแบ่งภาระหน้าที่ให้ชัดเจน ว่าใครทำอะไร นำเสนอเรื่องใด ที่สำคัญต้องมีทิศทางการนำเสนอไปในทางดียวกัน

ส่วนเนื้อหา(Content) เป็นส่วนที่ผู้นำเสนอมีการเตรียมการเพื่อนำเสนอ ต้องมีองค์ประกอบของเนื้อหา ปริมาณของเนื้อหาความลึกของข้อมูลที่จะนำเสนอ และความสอดคล้องของเรื่องที่จะนำเสนอในวันนั้นๆ

และผู้รับฟัง(Receiver) เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้นำเสนอประสงค์ที่จะให้รับข้อมูลข่าวสารของตนเอง ในฐานะของผู้นำเสนอต้องให้ความสนใจอยู่ตลอดเวลา เนื้อหาต้องมีความกระชับ หนักแน่น ไม่ยืดเยื้อ น่าเบื่อ แต่ก็ไม่สั้น กระชับเกินไปทำให้ไม่ได้เนื้อหาครอบคลุมที่จะนำเสนอ การปรากฏกายต่อหน้ากลุ่มคน ต้องมีความพร้อมเช่น การแต่งกาย สีเสื้อผ้าให้มีความเหมาะสม และแสดงถึงความเคารพต่อสถานที่ กรรมวิธีการนำเสนอ การประสานเป็นหนึ่งกับผู้ฟังการบรรยายในครั้งนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการประทับใจ ซึ่งสามารถทำได้ไม่ยากถ้าเข้าใจในการใช้ภาษากาย (Body Language) การใช้มือ ท่าทาง ทำอย่างไรให้สื่อให้ได้ถึงความเป็นตัวเรา หรือเป็นบริษัทเรา การใช้ภาษาตา (Eye Contact) เป็นที่ยอมรับในวงกว้างถึงความสำคัญของการใช้ภาษาตาเพื่อการสื่อสาร บางครั้งแทบไม่ต้องพูดอะไรด้วยซ้ำ เพราะกระแสของสายตาได้บ่งบอกอะไร? บางอย่างไปเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนหรือกระวนการนำเสนอ(Presentation Process) ต้องถูกเตรียมการให้กระชับ โดยประกอบไปด้วยกัน 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ส่วนเตรียมความพร้อม(Preparation) เป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มการรับรู้ว่าต้องนำเสนอ และเมื่อถึงวันที่ต้องนำเสนอ ควรไปก่อนเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง และถ้าต้องมีการใช้อุปกรณ์ช่วยก็ควรไปก่อนประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อความมั่นใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ

ส่วนที่ 2 ส่วนเปิดการนำเสนอ(Open State) เป็นช่วงต้นในการนำเสนอ รูปแบบไม่มีข้อจำกัดที่ชัดเจน ขึ้นกับประสบการณ์ของแต่ละคน แต่ต้องคงไว้ว่า จุดประสงค์ที่แท้จริงในการนำเสนอคืออะไร มากันกี่คน ชื่อและตำแหน่งอะไร การนำเสนออย่าให้ดูจริงจังมากเกินไป เพราะอาจทำให้บรรยากาศในการบรรยายในครั้งนั้น ดูหนักมากเกินไป

ส่วนที่ 3  ส่วนเนื้อหา (Content Stage) เป็นส่วนที่ผู้นำเสนอต้องแม่นในสิ่งที่จะนำเสนอ อาจมีการซักถาม ดังนั้นต้องเตรียมทักษะในการจัดการกับคำถามให้ดี ๆ เพราะเป็นจุดในการสร้างความน่าเชื่อถือ

ส่วนที่ 4  ส่วนสรุป (Conclusion Stage) เป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนการกล่าวขอบคุณ ต้องมีการสรุปประเด็นในการนำเสนอในครั้งนั้นเสมอ และถ้ามีมติ หรืองานที่ตนเองต้องนำกับไปทำ เช่นการหาข้อมูลเพิ่มเติม เตรียมตัวอย่างให้ใช้ ก็ต้องพูดเพื่อทบทวนอีกครั้ง และสุดท้ายคือคำขอบคุณแบบไพเราะให้กับผู้เข้าฟังในครั้งนั้นๆ

คนส่วนใหญ่จะคิดว่าการนำเสนอเป็นเรื่องยาก แต่นักขายควรจะพยายามทำให้ได้เพราะทุกครั้งที่มีการนำเสนอคือโอกาสแห่งความสำเร็จของนักขายอยู่ไม่ไกล ความยากง่าย อยู่ที่ความตั้งใจและการฝึกให้มีความชำนาญ  ทำบ่อย ๆ จะรู้สึกถึงความสนุก ไม่ยากเลิก แถมได้ออร์เดอร์อีก…ฮืม! น่าลุ้น…น.น.น

357