บิ๊กโซลูชั่นดิจิทัลรุกไทย H3Cลั่นร่วมเดินหน้าสู่‘อัจฉริยะ’ 3 Dec 2019

บิ๊กโซลูชั่นดิจิทัลรุกไทย H3Cลั่นร่วมเดินหน้าสู่‘อัจฉริยะ’

H3C เป็นบริษัทที่เกิดจากการลงทุนระหว่าง หัวเว่ยกับ ทรีคอม(3 com) ซึ่งตอนหลังได้ขายกิจการให้กับ HP ในราคา 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอุตสาหกรรมในการจัดหาโซลูชั่นดิจิทัล ได้เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยยึดมั่นเป้าหมายการเป็นพาร์ทเนอร์ที่ไว้ใจได้มากที่สุดของลูกค้าในภารกิจการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล พร้อมมอบพอร์ตผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเต็มรูปแบบ ครอบคลุมตั้งแต่การประมวลผล, จัดเก็บ, สร้างเครือข่าย, ความปลอดภัย และโดเมนที่เกี่ยวข้อง และมอบแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบครบวงจรที่ครอบคลุมโซลูชั่นคลาวด์คอมพิวติ้ง, บิ๊กดาต้า, การเชื่อมต่อถึงกัน, ความปลอดภัยของข้อมูล, ระบบรักษาความปลอดภัยใหม่, อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT), เอดจ์คอมพิวติ้ง, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ 5G ตลอดจนบริการทางเทคนิคแบบครบวงจร
จากการวิเคราะห์เชิงลึกและสังเกตการณ์ดีมานด์การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในประเทศไทย H3C ได้ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในตลาดจีนเพื่อเข้าสู่ตลาดไทย โดยมอบแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบครบวงจรให้กับผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
ท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงโซลูชั่นคลาวด์คอมพิวติ้ง, บิ๊กดาต้า, การเชื่อมต่อถึงกัน, ความปลอดภัยของข้อมูล, ระบบรักษาความปลอดภัยใหม่, อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT), เอดจ์คอมพิวติ้ง, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ 5G
ในอนาคต H3C จะใช้ประสบการณ์ความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่มีอยู่ วางโครงการ ICT ที่หลากหลายโดยให้ความสำคัญกับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ, การศึกษาอัจฉริยะ และเฮลธ์แคร์อัจฉริยะในประเทศไทย พร้อมเติบโตไปกับพาร์ทเนอร์และลูกค้าท้องถิ่น ตลอดจนมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยมากขึ้น

359