ประกันชีวิตฝ่าดอกต่ำ ชี้โตได้ด้วยคนชั้นกลาง-เทคโนฯ 14 Jan 2020

ประกันชีวิตฝ่าดอกต่ำ ชี้โตได้ด้วยคนชั้นกลาง-เทคโนฯ

บริษัทอีวาย (EY) บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ติดหนึ่งในสี่ของโลก ทำการประเมินทิศทางธุรกิจประกันภัยในเอเชีย-แปซิฟิก ปี 2563 ว่า บริษัทประกันชีวิตในภูมิภาคนี้รวมถึงไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ท้าทายคล้ายกันคือ อัตราดอกเบี้ยต่ำ กำลังการบริโภคลดลง สังคมสูงวัย ผู้คนมองหาผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อลดความเสี่ยง การที่ธุรกิจประกันชีวิตจะเติบโตต่อไปได้ควรจะมุ่งไปที่ตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูงจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง ในบางตลาดควรจะมุ่งไปที่การสร้างความเติบโตจากห่วงโซ่ของธุรกิจ เช่น การพิจารณารับประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทน และการบริหารจัดการภายในให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
ในเวลาเดียกัน ควรจะนำเทคโนโลยีมาต่อยอดด้านการบริหารจัดการไปจนถึงกระบวนการเสนอขายให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการดึงผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมกับบริษัท จะช่วยลดต้นทุนในระยะยาว
ทั้งนี้ หลายบริษัทต้องการจะนำดิจิทัลเข้ามาใช้ในการพิจารณารับประกันภัย การปรับธุรกิจสู่การหารายได้จากค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น การจัดการสินค้ายูนิตลิงค์ การหาพันธมิตรทางธุรกิจและการควบรวมกิจการเพื่อเร่งการขยายขนาดของธุรกิจ
สุดท้าย ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการบริหารจัดการเงินกองทุนและการลงทุนให้เพียงพอในอนาคต

314