ประกันสุขภาพรุ่ง ส.ว.เพิ่ม/ค่ารักษาพุ่ง/เอื้อภาษี 13 Jan 2020

ประกันสุขภาพรุ่ง ส.ว.เพิ่ม/ค่ารักษาพุ่ง/เอื้อภาษี

ฝ่ายวิจัยและสถิติ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) คาดการณ์ว่า ปี 2563 การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพจะมีอัตราการเติบโต 9.6% – 10.6% ในส่วนของเบี้ยประกันอุบัติเหตุนั้นจะเติบโตในอัตราประมาณ 3.9%-4.9% และการแข่งขันของตลาดประกันภัยสุขภาพก็จะเข้มข้นด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีก 2 ปีข้างหน้า ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นดังจะเห็นได้จาก Medical inflation ที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี (9% และ 13.5% ในปี 2562 และ 2563 ประมาณการโดย Aon) การตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคและคนในครอบครัวและความกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้น รวมถึงนโยบายทางภาษีของภาครัฐที่เอื้อต่อการซื้อหาประกันสุขภาพ
นอกจากนี้แล้ว ผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ ยังถูกพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมากขึ้น เช่น ประกันสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็ก
นอกจากนี้แล้ว การทำข้อเสนอจากสำนักงาน คปภ. ต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการนำประกันภัยอุบัติเหตุเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นการเติบโตของเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ ทั้งยังช่วยเพิ่มความตระหนักและการเข้าถึงประกันภัยให้กับประชาชนอีกด้วย จึงคาดการณ์ว่าตลาดธุรกิจประกันอุบัติเหตุและสุขภาพจะมีความคึกคักมากขึ้น เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันสุขภาพในปี 2563 จะเติบโตขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน

481