ปันผลหาย1.4หมื่นล. ‘เมย์แบงก์’ชี้หลังธปท.ของดจ่าย 23 Jun 2020

ปันผลหาย1.4หมื่นล.
‘เมย์แบงก์’ชี้หลังธปท.ของดจ่าย

นายธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์
นักกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินผลกระทบกรณีธนาคารแห่งประเทศไทยออกคำสั่ง ธนาคารพาณิชย์งดปันผลซื้อคืนหุ้น และ จัดทำแผนบริหารจัดการเงินกองทุนในระยะเวลา 1-3 ปี  พร้อมกับงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2563 และห้ามซื้อหุ้นคืนหรือไถ่ถอนตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 ก่อนครบกำหนด
สะท้อนมุมของ ธปท. ที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังแย่กว่าที่คาดไว้ บวกกับมีความกังวลต่อผลของมาตรการต่างๆที่มีออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาลูกหนี้ช่วงก่อนหน้านี้ อาจส่งผลกระทบต่อสถานะเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งประเมินว่าผลจากมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ กดดัน
Sentiment ตลาดหุ้นไทยในภาพรวม และจะกระทบเชิงลบมากกว่าต่อธนาคารพาณิชย์ที่จ่ายปันผลระหว่างกาล ได้แก่ BAY BBL KBANK KKP SCB (ส่วน TCAP ที่ถือหุ้น TMB
Thanachat ที่ 20.4% หลังควบรวมระหว่าง TMB และ TBANK ไม่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท.) โดยคาดว่าปันผลระหว่างกาลที่จะหายไปรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1.43 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปี 2563 สำหรับ SET Banking ลดลงประมาณ 1.15% และสำหรับ SET ลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.1%

257