ปูทางสู่สภาวิชาชีพ นายกส.ตัวแทนใหม่ประเดิมถกวิจัยGAMA 11 Apr 2021

ปูทางสู่สภาวิชาชีพ
นายกส.ตัวแทนใหม่ประเดิมถกวิจัยGAMA

  นายฐิติ ยศอนันตกุล นายกสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน(Thaifa)คนใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนเองได้ฟอร์มทีมงานคณะกรรมการฯชุดใหม่ขึ้นมาครบ 25 ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯได้กระจายมาจากหลากหลายบริษัทด้วย ยกตัวอย่างตำแหน่งอุปนายกฯแต่ละฝ่ายในชุดนี้มาจากทั้งหมด 8 บริษัทประกันชีวิตด้วยกันซึ่งนับว่า เป็นครั้งแรกเท่าที่เคยมีมา ทั้งนี้การกระจายกรรมการที่มาจากหลากหลายบริษัทย่อมเป็นเรื่องดี เพื่อจะได้เกิดประโยชน์ทำให้ข่าวสารสมาคมตัวแทนฯได้ขยายวงกว้างไปถึงตัวแทนของทุกบริษัทสมาชิก และที่สำคัญยังก่อให้เกิดเอกภาพในความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกสมาคมตัวแทนฯ รวมถึงภาคธุรกิจ และเกิดความโปร่งใสในการทำงานสมาคมตัวแทนฯ  
  นายฐิติ ยังกล่าวอีกว่า หลังจากที่สมาคมตัวแทนฯได้ฟอร์มทีมคณะกรรมการแล้วก็พร้อมทำงานทันที แม้ว่า ขณะนี้ยังไม่เข้าไปทำงานเต็มตัว สืบเนื่องจากยังไม่เข้ารับงานต่อจากชุดเก่า โดยนายกสมาคมตัวแทนฯชุดที่ผ่านมาได้แจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะทำการส่งมอบงานให้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ก.ค.2564 ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียโอกาสและเวลาการทำงาน ตนเองจึงได้มีการนัดประชุมกลุ่มย่อยๆ ไปแล้วหลายจุด ซึ่งก็จะมีการเรียกประชุมฟูลทีมงานของคณะกรรมการหลักๆ อีกทีในวันที่ 27 เม.ย.2564 และหลังสงกรานต์ผ่านพ้นไปก็จะทยอยประชุมกลุ่มย่อยๆ ในส่วนอื่นๆ ตามมา 
  นายฐิติ กล่าวว่า ในขณะเดียวกัน ตนเองก็ได้เข้าไปประชุมร่วมกับทีมวิจัยของสมาคมGAMA ซึ่งทีมวิจัยชุดนี้จัดได้ว่า เป็นคนมีความรู้ ซึ่งสมาคมตัวแทนฯมีความเห็นว่า ควรจะนำเข้ามาเสริมทีมและสร้างประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์กับสมาคมตัวแทนฯ เพื่อปูทางไปสู่สภาวิชาชีพตามนโยบายที่ตนเองได้ลั่นวาจาไว้ว่าเป็นนโยบายที่จะทำ โดยเฉพาะทีมวิจัยของสมาคมGAMAได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มาทำวิจัยเป็นหลัก เกี่ยวกับกลุ่มนักศึกษาว่าด้านไหนที่จบมาแล้วเหมาะกับอาชีพตัวแทน ซึ่งสมาคมตัวแทนให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะข้อดีจะเกิดต่อสมาคมตัวแทนฯจะได้ไม่ชวนคนสะเปะสะปะเข้ามา และได้บุคคลที่คิดว่าจะทำอาชีพตัวแทนนี้เข้ามาจริงๆ ซึ่งจะส่งผลให้คนออกจากอาชีพตัวแทนน้อยลง
1,395