‘ฟูจิตสึ’ชูแอปวิถีใหม่ หนุนธุรกิจอุปโภคบริโภคสู้โควิด 28 Jun 2020

‘ฟูจิตสึ’ชูแอปวิถีใหม่
หนุนธุรกิจอุปโภคบริโภคสู้โควิด

นางสาวกนกกมล เลาหบูรณะกิจ หัวหน้ากลุ่มฝ่ายขาย บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึง การพัฒนาดิจิทัล โซลูชัน ที่ได้คิดค้น นำเสนอและพร้อมติดตั้ง ให้บริการลูกค้าในประเทศไทยเพื่อตอบโจทก์ ภาวะโรคระบาด ครอบคลุมในส่วนการขายสินค้าอุปโภคบริโภค การบริการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การตรวจสอบ คัดกรองโรคระบาด บริการ ณ จุดเข้าออก, จุดรับ-ส่งสินค้า ภายใต้ข้อจำกัดที่เกิดจากภาวะโควิด-19 ด้วย 4 โซลูชันหลัก COVID
Respond Campaign ที่พร้อมรับความต้องการใช้ระบบไอที เพื่อเข้ามาสร้างระยะห่างทางสังคม แบบไร้การสัมผัส ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย
1).Van Sales Business for new normal Application จะเข้ามาช่วยสนับสนุนงานขายการจัดระบบรับ-ส่งสินค้า การสร้างออเดอร์ผ่านระบบออนไลน์ 2).Cloud Kitchen for New Normal แอปพลิเคชั่นที่สนับสนุนสังคมไร้เงินสด ช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวและบริหารจัดการในธุรกิจอาหาร 3).Health Screening Solution ประกอบด้วย
ฟังก์ชั่น หน้าจอ แท็บเล็ตที่สามารถสแกนใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบการใส่หน้ากากสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าก่อนเข้าห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน 4).Tracker Application, แอปพลิ
เคชั่นที่สามารถเช็คไทม์ไลน์ ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ครบทุกจุด ทุกการเดินทางของผู้ที่อยูในระบบ

 

268