มิตรแท้ฯ สืบสานวัฒนธรรม สงกรานต์ปีใหม่ไทย
๒๕๖๑ 12 Apr 2018

คุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม โดยมีพนักงานร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยต้อนรับเทศกาลสงกรานต์สร้างบรรยากาศความเป็นไทยได้อย่างงดงามทั้งองค์กร ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา กรุงเทพฯ

221