ร่างพรบ.ประกันระทึก! จ่อตัดนักคณิตศาสตร์ฯระดับFELLOWรับรอง 28 Jul 2020

ร่างพรบ.ประกันระทึก!
จ่อตัดนักคณิตศาสตร์ฯระดับFELLOWรับรอง

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาได้เรียกนายกสมาคมประกันชีวิตไทยและนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเข้าพบเพื่อสอบถามถึงความจำเป็นในเรื่องของการใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับ Fellow ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิตพ.ศ…และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ….นั้นทางคปภ.ได้ระบุไว้ให้ทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยจำเป็นต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับ Fellow ทั้งนี้ปรากฏว่า ทั้ง 2 สมาคมฯต่างให้ความเห็นว่า ไม่มีความจำเป็น โดยฝั่งของสมาคมประกันชีวิตให้เหตุผลว่า เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับธุรกิจ เห็นควรใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั่วๆ ไปก็น่าจะได้
แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวหากสำนักงานกฤษฏีกาเห็นไม่สมควรและหากได้มีการตัดประเด็นเรื่องของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยออกไป ทางคปภ.คงหนักใจไม่น้อย โดยเฉพาะประกันชีวิตมีความสลับซับซ้อนในเรื่องรายละเอียดกรมธรรม์ จึงจำเป็นต้องอาศัยมืออาชีพที่เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับ Fellow
มารองรับ เพื่อให้เกิดความรัดกุม และไม่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในการคำนวณออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตออกมาขาย ทั้งนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาฯคปภ.จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร่ต่อไป
ต่อเรื่องนี้นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ทางสำนักงานกฤษฏีกา ได้มีการเรียกทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยไปสอบถามถึงความจำเป็นในการใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับ Fellow หรือไม่ ซึ่งทางสมาคมฯเราก็ได้ตอบไปว่า คงไม่จำเป็น สืบเนื่องจากกรมธรรม์ประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) และอื่นๆ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นกรมธรรม์ระยะสั้น ไม่ได้ระยะยาว จึงไม่มีความสลับซับซ้อนแต่อย่างใด ประกอบกับความคุ้มครองก็ไม่ค่อยสูงมาก ส่วนกรมธรรม์ประเภทใดที่สูง ก็จะส่งประกันภัยต่อออกต่างปรเทศ

148