ลุ้นระทึกคาร์เรโช ครบ6เดือน!รัฐบี้ประกันส่งข้อมูลรีวิว 7 Apr 2021

ลุ้นระทึกคาร์เรโช
ครบ6เดือน!รัฐบี้ประกันส่งข้อมูลรีวิว

  ดร.ชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)สายมาตรฐานการกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย)เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.2563 เป็นต้นมาจนถึงสิ้นเดือนมี.ค.2564 ที่ผ่านมาเป็นเวลาครบ 6 เดือนแล้ว  ซึ่งทางคปภ.และภาคธุรกิจได้ตกลงกันเอาไว้ว่าจะต้องมีการเอาข้อมูลมารันโมเดลกันใหม่ว่า หลังจากที่เดือนก.ย.ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนวิธีการคำนวณ RBC ให้สะท้อนความเป็นจริงของความเสี่ยงของภาคเอกชนนั้นเหมาะสมหรือไม่ ไม่ใช่ใช้วิธีการคำนวณเกินความจำเป็นของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับผลจากการกระจายความเสี่ยง ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์กับความเสี่ยงด้านประกันภัยเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งของเดิมก่อนหน้านั้น ใช้วิธีการคำนวณเดิมใช้ดุลยพินิจเป็นหลัก แต่ยังไม่มีการนำข้อมูลมาใช้คำนวณ ทางคปภ.จึงนำข้อมูลเบื้องต้นมาคิดคำนวณและใช้ไปก่อนเป็นระยะเวลา 6 เดือน กระทั่งเดือนมี.ค.64ได้ครบกำหนดแล้ว
  ล่าสุดทางคปภ.ได้ขอทางบริษัทประกันให้ส่งข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเงินกองทุน 9 เดือนนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.63 ถึงเดือนมี.ค.64 ไป เพื่อจะได้มาทบทวนการแก้ไขการคำนวณที่เราใช้ไปนั้นเหมาะสมหรือเปล่า ซึ่งจุดนี้ถ้าเราทบทวนแล้ว เราไม่เปลี่ยนแปลงอะไร ก็ใช้เหมือนเดิม แต่ถ้าต้องเปลี่ยนวิธีการคำนวณ คาร์เรโชก็เปลี่ยน ก็จะมีผลต่อคาร์เรโชบริษัทประกันทันที ซึ่งถึงณ ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่า คาร์เรโชบริษัทประกันจะดีขึ้นหรือไม่ดี เพราะคงต้องรอดูข้อมูลเสียก่อน จึงจะตอบได้
  “ตอนนั้นที่เราปรับก็เพราะเป็นเรื่อง

โควิด ซึ่งทางธุรกิจ เขามาขอปรับลดกฎเกณฑ์ผ่อนคลายทางอาร์บีซีมา ซึ่งเขาขอมาเยอะ แต่เราดูแล้ว ก็ปรับให้เขาตามข้อเท็จริงที่สมควรปรับ โดยเฉพาะในอาร์บีซี มันมีจุดไหนที่ทำให้บริษัทถือเงินกองทุนเกินความจำเป็นที่เขาต้องดำรงไว้ หรือ เกินกว่าความเสี่ยงที่เขามี เราก็เอามาปรับให้มันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของความเสี่ยงบริษัทประกัน และก็ค่อยเก็บข้อมูลมาดูกันอีกที 6 เดือน ซึ่งนี่ก็ครบกำหนด บริษัทประกันคงต้องเอาข้อมูลมายืนยันส่งให้กับทางคปภ.เพื่อจะได้รู้ว่า ที่เราปรับไปนั้นเหมาะสมหรือไม่”ดร.ชญานิน กล่าว

1,102