ลุ้นรายงาน‘URR’ ส่องตัวเลขCARประกันฝ่าโควิด2Qแรก 29 Sep 2021

ลุ้นรายงาน‘URR’
ส่องตัวเลขCARประกันฝ่าโควิด2Qแรก

    แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เปิดเผยว่า คปภ.ได้เฝ้าระวังและจับตาอนาคตของตัวเลขอัตราความพอเพียงของเงินกองทุน (Capital Adeq

uacy Ratio : CAR) โดยเฉพาะในไตรมาสสามหรือสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2564 ทุกบริษัทประกันจะต้องทำรายงานการเงินในรายไตรมาสส่งคปภ. และเปิดเผยเว็บไซด์เพื่อเผยแพร่สาธารณชน เนื่องจากในเดือนก.ค.-ส.ค.64 ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มีผู้ติดเชื้อโควิดระบาดหนักและมีการจ่ายเคลมสินไหมประกันโควิด-19 กันไปจำนวนมาก โดยทุกบริษัทที่รับประกันภัยโควิดนั้นจะต้องให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยวิเคราะห์สมมุติฐาน เพื่อประมาณการตัวเลขจ่ายสินไหมในพอร์ตประกันโควิดที่ยังเหลือความคุ้มครองของลูกค้าอยู่จนถึงสิ้นสุดกลางปีหน้า
ซึ่งทุกบริษัทที่รับประกันโควิดไว้ในพอร์ตจะต้องทำตัวเลขประมาณการรายงานให้คปภ.รับทราบ ถึงตัวเลขการสำรองสำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (Unexpired Risk Reserve) ซึ่งจะต้องมีการคำนวณประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันโควิดในอนาคตว่ามีจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งอาจใช้ข้อมูลอ้างอิงของกรมควบคุมโรค หรือแหล่งอื่นๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบริษัทจะเลือกสมมุติฐานตัวเลขการติดเชื้อจากแหล่งไหน ที่จะสอดคล้องกับของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบบัญชีต้องรับรองข้อมูลว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ก่อนที่จะเสนอให้คปภ.พิจารณา
อนึ่งสำหรับความเปลี่ยนแปลงตัวเลข CAR ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยรายงานในไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.64) และไตรมาสสอง(มี.ค.-พ.ค.64) ปรากฏว่า บ.กรุงเทพประกันภัย จากไตรมาสแรก มี 245.70% มาไตรมาสสอง 244.50% ,บ.กรุงเทพประกันสุขภาพ จากไตรมาสแรก 264.30% มาไตรมาสสอง 263.99% ,กรุงไทยพานิชประกันภัย จากไตรมาสแรก 836.87% มาไตรมาสสอง 813.49% ,บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากไตรมาสแรก 778% มาไตรมาสสอง 789% ,บ.คิงไวประกันภัย จากไตรมาสแรก 296% มาไตรมาสสอง 276% ,บ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนฯ จากไตรมาสแรก609.23% มาไตรมาสอง 580.33%,บ.เคเอสเคประกันภัย จากไตรมาสแรก 151.30% มาไตรมาสสอง 152.96% ,บ.จรัญประกันภัย จากไตรมาสแรก 214.39% มาไตรมาสสอง 206.93% ,บ.จีนี่ อินชัวรันส์ จากไตรมาสแรก 336.53% มาไตรมาสสอง 336.33%
บ.เจนเนอราลี่ประกันภัย จากไตรมาสแรก 402.10% มาไตรมาสสอง 582.74% ,บ.เจพีประกันภัย จากไตรมาสแรก 273.92% พอไตรมาสสองเปลี่ยนชื่อเป็นบ.เจมาร์ท ประกันภัย 216.85% ,บ.ชับบ์สามัคคีฯ จากไตรมาสแรก 607% มาไตรมาสสอง 638% ,บ.ชมโปะประกันภัย จากไตรมาสแรก 392.95% มาไตรมาสสอง 347.52% ,บ.ซิกน่าประกันภัย จากไตรมาสแรก 277.52% มาไตรมาสสอง 262.92%, บ.สินทรัพย์ประกันภัย จากไตรมาสแรก 186.13% มาไตรมาสสองเปลี่ยนชื่อเป็นบ.เดอะวัน 109.96% ,บ.ทิพยประกันภัย จากไตรมาสแรก 254.68% มาเป็นไตรมาสสอง 226.15% ,บ.ทูนประกันภัย จากไตรมาสแรก 592.80% มาไตรมาสสอง 566.20% ,บ.เทเวศประกันภัย จากไตรมาสแรก 619.52% มาไตรมาสสอง 543.73% ,บ.ไทยประกันภัย จากไตรมาสแรก 514.86% มาไตรมาสสอง 280.93% ,บ.ไทยประกันสุขภาพจากไตรมาสแรก994.86% มาไตรมาสสอง 1,136.38% , บ.ไทยพัฒนาประกันภัย จากไตรมาสแรก 169% มาไตรมาสสอง 170% ,บ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย 895.48% มาไตรมาสสอง 1,006.79% ,บ.ไทยศรีประกันภัย จากไตรมาสแรก 263.85% มาไตรมาสสอง 242.21%
บ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากไตรมาสแรก 486.56% มาไตรมาสสอง 484.01% ,บ.ธนชาตประกันภัย จากไตรมาสแรก 1,506% มาไตรมาสสอง 1,313% ,บ.นวกิจประกันภัย จากไตรมาสแรก 442.06% มาไตรมาสสองยังไม่มีตัวเลข ,บ.นำสินประกันภัย จากไตรมาสแรก 612.64% มาไตรมาสสอง 554.89% ,บ.นิวอินเดียแอสชัวรันส์ จากไตรมาสแรก , 1,096.32% มาไตรมาสสอง 1,127.98% ,บ.บางกอกสหประกันภัย จากไตรมาสแรก 302.09% มาไตรมาสสอง 366.99% ,บ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จากไตรมาสแรก 275.14% มาไตรมาสสอง 279.56% ,บ.แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จากไตรมสาสแรก 512.79% มาไตรมาสสอง 541.46% ,บ.พุทธธรรมประกันภัย จากไตรมาสแรก 266.84% มาไตรมาสสอง -26.85% ,บ.ฟอลคอนประกันภัย จากไตรมาสแรก 277% มาไตรมาสสองยังไม่แจ้ง ,บ.มิตซุยสุมิโตโมฯ จากไตรมาสแรก1,044.95% มาไตรมาสสอง 1,061.05%
บ.มิตรแท้ประกันภัย จากไตรมาสแรก 338.36% มาไตรมาสสอง 429.27% ,บ.เมืองไทยประกันภัย จากไตรมาสแรก 306% มาไตรมาสสอง 300% ,บ.วิริยะประกันภัย จากไตรมาสแรก 214.44% มาไตรมาสสอง 209.95% ,บ.สหมงคลประกันภัย จากไตรมาสแรก 162.71% มาไตรมาสสอง 237.87% ,บ.สินมั่นคงประกันภัยจากไตรมาสแรก 443.18% มาเป็นไตรมาสสอง 275.12% ,บ.อลิอันซ์อยุธยาฯ จากไตรมาสแรก 369.53% มาไตรมาสสอง 355.31% ,บ.อาคเนย์ฯ จากไตรมาสแรก 179.91%
มาไตรมาสสอง 160.98% ,บ.อินทรประกันภัย จากไตรมาสแรก 320.71% มาไตรมาสอง 371.25% ,บ.เอเชียประกัน1950 จากไตรมาสแรก 193.69% มาไตรมาสสอง152.78% ,บ.เอชไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันส์ จากไตรมาสแรก 675% มาไตรมาสสอง 718%
บ.เอทน่าประกันสุขภาพ จากไตรมาสแรก 361% มาไตรมาสสสอง 567% ,บ.เอฟพีจีประกันภัย จากไตรมาสแรก 206.98% มาไตรมาสสอง 130.24% ,บ.เอฟดับบลิวดีประกันภัย จากไตรมาสแรก 331.90% มาไตรมาสสอง 220.71% ,บ.เอ็มเอสไอจีฯ จากไตรมาสแรก 405.57% มาไตรมาสสอง 383.12% ,บ.เอราวัณประกันภัย จากไตรมาสแรก 230.35% มาไตรมาสสอง 216.74% ,บ.เอไอจีประกันภัย จากไตรมาสแรก635.22% มาไตรมาสสสอง649.03% ,บ.เอไอเอ 1,145% มาไตรมาสสอง 1,031% ,บ.แอกซ่าประกันภัย จากไตรมาสแรก268.02% มาไตรมาสสอง 221.01% ,บ.แอลเอ็มจีฯ จากไตรมาสแรก 370% มาไตรมาสสอง 425% ,บ.ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จากไตรมาสแรก 233.76% มาไตรมาสสอง 225.48% และบ.สหนิรภัยประกันภัยจากไตรมาสแรก163.26% มาไตรมาสสองเป็น159.07%

2,049