ลูกค้าเอเชียฯป่วน ไร้พนง.เคลม​-สลด!9ขวบดับเบิกพรบ.ฯไม่ได้ 7 Oct 2021

ลูกค้าเอเชียฯป่วน
ไร้พนง.เคลม​-สลด!9ขวบดับเบิกพรบ.ฯไม่ได้

  แหล่งข่าวจากวงการโบรกเกอร์ประกันภัย เปิดเผยว่า ขณะนี้บรรดาตัวแทนนายหน้าประสบปัญหาในการดูแลให้บริการแก่ลูกค้าที่ทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัทเอเชียประกันภัยแล้วเกิดเหตุเป็นอย่างมาก หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย(คปภ.)เข้าควบคุมบริษัทเอเชียประกันภัย ประกอบกับพนักงานของบริษัทได้ลาออกไปจำนวนมาก จนทำให้ลูกค้าที่ทำประกันภัยกับเอเชียประกันภัยต่างประสบกับปัญหาทุลักทุเลเป็นอย่างมาก เพราะไม่สามารถติดต่อขอให้พนักงานของบริษัทเดินทางออกมาทำเคลมได้ ซึ่งตัวแทนนายหน้าหรือโบรกเกอร์ต้องให้คำแนะนำกับลูกค้าตัวเองไปว่า ให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้ทางบริษัทประกันภัยรถคู่กรณีได้เกิดความสบายใจ และนำหลักฐานไว้ไปไล่เบี้ยความรับผิดระหว่างกันกับบริษัทเอเชียประกันภัย โดยไม่รู้จะหาช่องทางอื่นแก้ไขสถานการณ์ได้ในขณะนี้
  แม้ว่าล่าสุดทางการตลาดของบริษัทเอเชียประกันภัยจะได้มีการออกข้อความแนะนำผ่านทางเว็บไซด์มายังบรรดาตัวแทนนายหน้าหรือโบรกเกอณ์ระบุถึงคำแนะนำเบื้องต้นและแนวทางในการตั้งเบิกค่าสินไหมอุบัติเหตุรถยนต์ ในช่วงภาวะที่ไม่ปรกติจากทางสำนักงานใหญ่ว่า หากรถประกันเกิดอุบัติเหตุและมีเจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกมาดูแลในเกิดเหตุ พร้อมออกใบแจ้งความเสียหายให้ผู้ขับขี่รถประกันเรียบร้อยแล้ว ในภาวะปรกติผู้เอาประกันสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมอู่ในเครือหรือศูนย์บริการของบริษัทฯ ได้ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ แต่เนื่องด้วยสภาวะของบริษัทฯ ที่ไม่ปรกติ เนื่องจากมีหน่วยงานของรัฐ(คปภ.) เข้ามาควบคุมดูแลการจ่ายสินไหมทุกประเภทในช่วงนี้ จึงขอให้ผู้เอาประกัน กรุณาดำเนินการตามคำแนะนำเบื้องต้น เพื่อนำรถเข้าซ่อมและตั้งเบิกค่าเสียหายที่บริษัทฯ โดยตรงด้วยตนเองดังนี้
  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเรียกค่าสินไหมรถยนต์
  1.สำเนากรมธรรม์​ 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาใบขับขี่ 4.ใบรับแจ้งความเสียหายรถประกัน 5.สำเนาบัญชีธนาคาร 6.ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี การซ่อมรถยนต์ตามรายการที่แสดงในใบแจ้งความเสียหาย 7.รูปถ่ายรถประกันก่อนซ่อม , ระหว่างซ่อม ,ซ่อมเสร็จแล้ว
  โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติเบื้องต้นในสภาวะที่ไม่ปรกติดังนี้ 1.ขอให้นำรถไปติดต่อศูนย์บริการในเครือหรืออู่ในเครือที่ท่านสะดวก แจ้งความประสงค์ขอจัดซ่อมรถยนต์ตามรายการที่เสียหาย เพื่อประเมินราคาซ่อมตามความเสียในใบรับแจ้งความเสียหายรถประกัน (โดยให้อู่หรือศูนย์ ส่งเอกสารทางอีเมล์หรือ FAX ส่งไปที่ฝ่ายสินไหมรถยนต์ที่เคยปฏิบัติ ตามปรกติ เพื่อยืนยันราคาจาก

ทางบริษัทฯ ป้องกันให้ผู้เอาประกันไม่ต้องจ่ายส่วนต่างในการจัดซ่อมเพิ่มเกินราคาที่ประเมิน) 2.นำรถประกันเข้าซ่อมตามรายการที่เสียหายที่ประเมินราคาไว้ 3.ขอให้ถ่ายภาพก่อนซ่อมรถเก็บไว้ 4.ให้ศูนย์บริการหรืออู่ถ่ายภาพรถในระหว่างซ่อมและซ่อมเสร็จแล้ว 5.สำรองจ่ายและขอใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี โดยให้ออกในชื่อ ผู้เอาประกัน ที่อยู่ ซึ่งระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
พร้อมนำเอกสารทั้งหมดเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมรถยนต์ ที่สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 (สถานที่ตั้งตามแผนที่) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมบริการตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ต่อไป โดยนำส่งเอกสารทั้งหมดให้ คปภ.อนุมัติการจัดซ่อม ต้องขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับเรื่องนี้ด้วยครับ
หมายเหตุ : กรุณาทำสำเนาเอกสารทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันการสูญหายไว้ด้วยครับ
ผู้สื่อข่าวรายงาน​ว่า​ ขณะเดียวกันในหลายจังหวัดขณะนี้ประสบปัญหาไม่ต่างไปจากกรุงเทพเช่นกัน​ โดยเฉพาะรายล่าสุดที่จังหวัดปัตตานีก็มีกรณีของเด็กหญิงวัย 9 ขวบรายหนึ่งนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ แล้วเกิดเหตุถูกรถยนต์คันหนึ่งชนจนเสียชีวิต โดยรถยนต์ดังกล่าวได้ทำประกันชั้นหนึ่งไว้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์รายใหญ่รายหนึ่ง แต่ทำประกันภัยพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถไว้กับบริษัทเอเชียประกันภัย ซึ่งได้มีการเรียกร้องและสรุปตัวเลขค่าสินไหมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ผู้เสียชีวิตจะได้รับชดใช้จากบริษัทยักษ์ใหญ่ประกันภัยรถยนต์รายนี้ 5 แสนบาท และเบิกกับประกันพรบ.ฯกับบริษัทเอเชียประกันภัย​ในวงเงินจะต้องจ่ายชดใช้ค่าสินไหมเสียชีวิตให้อีก 5 แสนบาท รวมแล้ว 1 ล้านบาท แต่ปรากฏว่า ในส่วนของบริษัทยักษ์ใหญ่ประกันรถยนต์ที่ทำประกันชั้นหนึ่งไว้ไม่มีปัญหา เพราะได้ทำการทำเช็คสั่งจ่ายให้กับผู้เสียชีวิตไว้รอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของบริษัทเอเชียประกันภัยกลับยังไม่ได้รับค่าสินไหมพรบ.ฯ จนถึงณ วันนี้เวลาล่วงเลยมาร่วมเดือนกว่าแล้ว ก็ยังไม่ได้รับชดใช้ค่าสินไหมพรบ.ฯแต่อย่างใด
ทั้งที่ประกันพรบ.ฯตามหลักการแล้วจะต้องจ่ายภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยื่นเอกสารหลักฐานให้กับทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องด้วยที่ผ่านมาบริษัทเอเชียประกันภัยประสบปัญหาการจ่ายค่าสินไหมประกันโควิด(เจอจ่ายจบ)ให้ลูกค้าเป็นจำนวนมาก จนในที่สุดต่อมาก็มีอันต้องถูกทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)เข้าควบคุม และสั่งห้ามหยุดรับประกันภัยชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาของบริษัท ประกอบกับพนักงานของบริษัทได้ลาออกไปจำนวนมาก รวมไปถึงการเบิกจ่ายสินไหมขณะนี้จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคปภ.เสียก่อน จึงทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคและล่าช้าในการเรียกร้องค่าสินไหมเข้าไปใหญ่ แม้ว่า ทางญาติผู้ตายได้ไปยื่นเรื่องกับทางคปภ.ปัตตานีเพื่อให้ประสานงานกับบริษัทเอเชียประกันภัยที่กรุงเทพฯแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สำเร็จ โดยไม่สามารถติดต่อใครในบริษัทเอเชียประกันภัยได้​ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเห็นใจกับครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุรายนี้เป็็นอย่างมาก​ นอกจากต้องสูญเสียชีวิตกับทายาทเด็กหญิงวัย 8-9 ขวบก่อนวัยอันควรแล้วยังต้องมาเสียความรู้สึกกับการไม่ได้รับการชดใช้สินไหมประกันพรบ.ฯซ้ำอีก

2,247