สงคราม-บาทแข็ง! หวั่น‘เศรษฐกิจ-ส่งออก’ไทยระส่ำ 14 Jan 2020

สงคราม-บาทแข็ง! หวั่น‘เศรษฐกิจ-ส่งออก’ไทยระส่ำ

PWC ประเทศไทยระบุ เศรษฐกิจโลก 2563 ยังอยู่ในสภาวะชะลอตัว จากแรงกดดันทางการค้า คาดว่ามูลค่าของบริการส่งออกทั่วโลกอยู่ที่ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 212.56 ล้านล้านบาท ในขณะการเติบโตของเศรษฐกิจโลกน่าจะอยู่ในระดับ 3.4%
ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะเติบโตต่ำกว่า 3% จากแรงขับเคลื่อนของการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ แต่จะมีปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และสงครามการค้า และค่าเงินบาทที่ผันผวนในขณะนี้
ในขณะที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นที่อยู่ในระดับ 45.7 ต่ำลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 และต่ำสุดในรอบ 2 ปี พร้อมประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเติบโตในระดับ 2.8% จากเดิมที่คาดไว้ 3.1% และส่งออกจะเติบโต 0.8% จากที่คาดไว้ 1.8% อันเนื่องมาจากสถานการณ์ตึงเครียดสหรัฐและอิหร่าน พร้อมกับสงครามการค้าที่ยังไม่มีข้อตกลงแน่นอนระหว่างสหรัฐกับจีน
พร้อมทั้งหวั่นการเมืองในประเทศ หากเสถียรภาพลดลง อาจจะกระทบต่อการท่องเที่ยว การบริโภคในประเทศได้ รวมถึงค่าเงินบาทที่หากหลุด 29 บาทต่อดอลลาร์ จะส่งผลต่อการส่งออกอย่างมาก

292