ส.ประกันชีวิตฮึ่ม! ตัวแทนชวนลูกค้าเวนคืนMRTA-ได้เงินหารครึ่ง 3 Aug 2020

ส.ประกันชีวิตฮึ่ม!
ตัวแทนชวนลูกค้าเวนคืนMRTA-ได้เงินหารครึ่ง

แหล่งข่าวจากวงการประกันชีวิต เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)สมาคมประกันชีวิตไทยมีความเป็นห่วงอย่างมาก หลังจากได้เกิดกรณีตัวแทนขายประกันชีวิตบางบริษัทได้ไปชักชวนลูกค้าที่ซื้อประกันคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (MRTA) ให้เวนคืนกรมธรรม์ โดยตัวแทนดังกล่าวหัวใส อาศัยช่องภายหลังจากลูกค้าได้ซื้อประกันMRTA ไประยะหนึ่ง แล้วจะมีมูลค่าเงินสดสำเร็จเกิดขึ้น ซึ่งลูกค้าสามารถจะขอเวนคืนกรมธรรม์เพื่อคืนเบี้ยประกันได้ เมื่อลูกค้าคล้อยตาม ก็จะหลงเชื่อแล้วให้ตัวแทนไปดำเนินการ เมื่อได้รับเงินจากเวนคืนกรมธรรม์คืนแล้ว ก็จะนำเงินที่ได้รับจากเวนคืนกรมธรรม์นำมาแบ่งกันคนละครึ่ง
“ถือว่า ผิดเจตนารมณ์ของภาคธุรกิจประกันชีวิตอย่างมาก สำหรับสร้างหลักประกันความคุ้มครองให้กับพี่น้องประชาชนได้มีหลักประกันในที่อยู่อาศัย หากผู้เอาประกันเสียชีวิตลง ทายาทก็ไม่ต้องมารับภาระผ่อนส่งค่างวดกับทางสถาบันการเงินที่ติดจำนองอยู่ แต่เมื่อลูกค้าเวนคืนกรมธรรม์เช่นนี้ ทั้งๆ ที่ภาระผูกพันยังมีกับสถาบันการเงิน หากเป็นอะไรขึ้นมา ก็จะเสียประโยชน์ทันที ทายาทต้องมารับภาระอีก เว้นเสียแต่ลูกค้าที่ผ่อนค่างวดจบหรือปิดบัญชีสินเชื่อที่คงค้างกับสถาบันการเงินนั้นหมด แล้วต้องการขอเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอมูลค่าเงินสดที่ยังเหลืออยู่ก็ว่าไปอย่าง เช่นนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่ง ถือว่าลูกค้าไม่เสียเปรียบ อย่างเช่นกู้ 15 ปี แล้วส่งแบงก์จนมีการโปะปิดบัญชีก่อนกำหนดที่ 10 ปี เหลือคุ้มครองกรมธรรม์อีก 5 ปี มาขอเวนคืนกรมธรรม์ อย่างนี้ถูกต้อง ไม่เสียเปรียบ ทายาทไม่ต้องมาแบกภาระเพราะโปะเงินกู้หมดสิ้นลงไปแล้ว”
โดยประเด็นนี้เชื่อว่าลูกค้าคงหารู้ไม่ว่า เป็นการเสียรู้ เพราะวิธีการดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง จะทำให้ลูกค้าที่เอาประกันเสียประโยชน์ เพราะมูลค่าเงินสดที่ได้รับจากเวนคืนกรมธรรม์ MRTA นอกจากได้เพียงน้อยนิดแล้ว ไม่คุ้มค่าหรือเท่ากับวงเงินค่าเบี้ยประกัน MRTA ที่ชำระหรือซื้อไปแล้ว หากลูกค้าเกิดประสบเหตุจนกระทั่งสูญเสียชีวิต วงเงินสินเชื่อที่ติดค้างหรือยังผ่อนชำระกับทางสถาบันการเงินที่กู้ไม่หมด ก็จะเป็นภาระสืบทอดหรือตกสู่ลูกหลานตามมา ซึ่งประเด็นนี้ทางสมาคมประกันชีวิตไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ กำลังเร่งหาตัวสำหรับตัวแทนที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อดำเนินการเอาผิด พร้อมกับเตือนบริษัทสมาชิกให้เฝ้าระวังพฤติกรรมของตัวแทนทำนองนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

218