หุ้นกู้‘บินไทย’กำเริบ ประกันชงคปภ.ช่วย-ชี้บางแห่งเจ๊งวับ1,500ล. 29 Jun 2020

หุ้นกู้‘บินไทย’กำเริบ
ประกันชงคปภ.ช่วย-ชี้บางแห่งเจ๊งวับ1,500ล.

รายงานข่าว แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้สมาคมประกันฯได้มีการหารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)อย่างไม่
เป็นทางการถึงการหาทางออกให้กับธุรกิจประกันภัย
สืบเนื่องจากทรัพย์สินหรือหุ้นกู้ที่บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยเข้าไปลงทุนได้มีมูลค่าลดลงอย่างมาก
โดยเฉพาะนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโคโรน่าไวรัสหรือโควิด-19 ธุรกิจห้างร้าน โรงแรมต่างๆ ได้ถูกหยุดกิจกิจการอันเนืองมาจากถูกทางการได้ล็อคดาวน์ จวบจนกระทั่งได้เริ่มคลายล็อคเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้ธุรกิจเหล่านี้สูญเสียรายได้ไปจำนวนไม่น้อยทีเดียว จนหลายๆ แหล่งหุ้นกู้ได้ถูกดาวน์เกรดลงมา
โดยเฉพาะหุ้นกู้ของการบินไทยมีบางบริษัทประกันเข้าไปลงทุนสูงมากถึง 1,500 ล้านบาท ซึ่งกระทบต่อฐานะการเงินทีเดียว ด้วยเหตุนี้บริษัทดังกล่าวจึงได้มาปรึกษาสมาคมประกันฯ และได้ขอให้สมาคมประกันฯนัดหมายทางคปภ.เพื่อเข้าพบหารือในการที่จะช่วยเหลือหรือหาทางออกในเรื่องนี้ต่อไป โดยเฉพาะเรื่องของการตั้งสำรอง หรือการตีมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งคงต้องขอให้คปภ.ผ่อนปรนกฎกติกาเพื่อให้บริษัทประกันฯที่เข้าไปลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยหรืออื่นๆ ได้เดินหน้าต่อไป ทั้งนี้ต้องยอมรับผลกระทบส่วนหนึ่งจากการรายได้ ก็สืบเนื่องจากการดำเนินมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการล็อคดาวน์ประเทศ ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปิดกิจการลงเพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 ดังนั้นจึงต่างอยากให้คปภ.ได้ผ่อนปรนและช่วยเหลือธุรกิจประกันฯด้วย

251