ห่วงกองทุนประกันไทย ส่ออ่อนตัวจากไวรัส-เศรษฐกิจ 29 Jun 2020

ห่วงกองทุนประกันไทย
ส่ออ่อนตัวจากไวรัส-เศรษฐกิจ

ฟิทช์ เรทติ้งส์ จัดทำรายงานหัวข้อ Thai Life
Insurance Market Dashboard 2020 มองว่าฐานะเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตไทยอาจปรับตัวอ่อนลงในช่วงระยะเวลา 12 – 18 เดือนข้างหน้า เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ โดยบริษัทประกันชีวิตภายในประเทศอาจรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับลดลงของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ลงทุนรวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (investment yield) ที่อาจลดลงต่อไปได้อีก
การปรับตัวลดลงอย่างมากของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความเสี่ยงเชิงลบต่อพอร์ตการลงทุนและโครงสร้างเครดิตของบริษัทประกันภัยที่สูงขึ้นในช่วงภาวะที่ไม่ปกติ
ฟิทช์คาดว่าเบี้ยประกันชีวิตน่าจะมีอัตราการเติบโตที่ต่ำในปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของสมาคมประกันชีวิตไทย แม้ว่าความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพจะยังคงเพิ่มขึ้นและช่วยสนับสนุนอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันของอุตสาหกรรมได้ น่าจะไม่สามารถชดเชยการลดลงของเบี้ยประกันรับใหม่ของผลิตภัณฑ์เดิม เช่น ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ ได้ทั้งหมด นอกจากนี้ความผันผวนของตลาดการเงินก็อาจส่งผลให้ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนชะลอตัวลงได้เช่นกัน
ฟิทช์มองว่าบริษัทประกันชีวิตไทยจะยังคงบริหารสินทรัพย์ลงทุนด้วยความระมัดระวังโดยสะท้อนได้จากสินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเป็นพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนที่มีคุณภาพสูง ระดับของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงยังแข็งแรงเฉลี่ยที่ 361% ในปี 2562 สูงกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ที่ 140%

219