ออมผ่านประกันโต7.4% เงินฝากพุ่งสูงสุด18ล้านล้าน 31 Oct 2019

ออมผ่านประกันโต7.4%
เงินฝากพุ่งสูงสุด18ล้านล้าน
เผยเงินออมไทยขยายตัวต่อเนื่อง อยู่ในรูปเงินฝากสูงสุด ในธุรกิจประกันมาเป็นอันดับ 3 จำนวน 2.7 ล้านล้านบาท เติบโต 7.4% เหตุผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก
ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน
เปิดเผย ภาพรวมเงินออมของไทยยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยแยกเป็น เงินฝากในสถาบันการเงิน 18 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% คิดเป็นสัดส่วน 58.7% ของเงินออมทั้งระบบที่มีจำนวน 30 ล้านล้านบาท รองลงมาอยู่ในรูปของเงินออมเพื่อการลงทุน 9.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% มีสัดส่วน 32% ของเงินออมทั้งระบบ อยู่ในรูปของเงินสำรองประกันภัย 2.7 ล้านล้านบาท เติบโต 7.4% คิดเป็นสัดส่วน 9%
ที่เหลือเป็นเงินออมในรูปอื่นๆ โดยเงินออมเพื่อการลงทุนและเงินออมผ่านประกัน มีการขยายตัวที่สูง เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่สูง
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยในงานวันออมแห่งชาติว่า เงินออมในรูปของเงินฝากเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง เพราะผลตอบแทนต่ำ โดยอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ที่ 0.5% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ อยู่ที่ 1% ทำให้คนหันไปลงทุนในตลาดหุ้น กองทุนรวม ประกัน เพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก

395