อาคเนย์ตุนเบี้ย6.6พันล.ปลื้มรางวัลหนุนการออมดีเด่น 7 Nov 2019

อาคเนย์ตุนเบี้ย6.6พันล.ปลื้มรางวัลหนุนการออมดีเด่น

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลความร่วมมือจากกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยทางอาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ได้จัดแคมเปญร่วมกับ กอช. มอบประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงถึง 100,000 บาท ฟรี! สำหรับสมาชิก กอช. เดิม และผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกใหม่ ที่มีเงินสะสม 5,000 บาทขึ้นไป เพื่อเสริมสร้างระบบบำนาญให้แก่ผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญจากรัฐ สำหรับ งวด 9 เดือนแรกของปี 2562 ทางสมาคมประกันชีวิตไทยรายงานว่า บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต มีเบี้ยรับรวม 6,612.99 ล้านบาท แยกเป็น เบี้ยขายผ่านธนาคาร 3,795.75 ล้านบาท เบี้ยขายผ่านตัวแทน 1,970.63 ล้านบาท เบี้ยขายผ่านช่องทางขายตรง 18.34 ล้านบาท ที่เหลือผ่านช่องทางอื่นๆ

534