อาคเนย์รับรางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2562
จากกองทุนการออมแห่งชาติ 6 Nov 2019

อาคเนย์รับรางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2562 จากกองทุนการออมแห่งชาติ

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ได้รับ
“รางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลความร่วมมือ” จากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนสนับสนุนและส่งเสริมการออมให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการบำนาญของรัฐ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ขวา) ประธานในพิธีมอบรางวัล
โดยนางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) (ซ้าย) เป็นผู้แทนรับรางวัลฯ ณ กระทรวงการคลังเมื่อเร็วๆ นี้

1,006