อาคเนย์ร่วมยินดีตัวแทนคุณภาพมาตรฐาน MDRT 2019 9 Aug 2018

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดีแก่ตัวแทนและผู้บริหารงานขายที่สามารถพิชิตคุณวุฒิ MDRT 2019 ภายใน 5 เดือนแรกของปี 2018 พร้อมด้วยนางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ(ที่ 2 จากซ้าย) บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต  ณ เดอะเฮ้าส์ออนสาทร โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ

โดยคุณวุฒิ MDRT (The Million Dollar Round Table) ถือเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานความเป็นเลิศของธุรกิจประกันชีวิตและบริการทางการเงินในระดับสากล เพื่อตอกย้ำการพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจประกันชีวิต

290