อาคเนย์ห่วงใยคนไทย คัดสรรแบบประกันสุขภาพ ร่วมงาน
“กินดี อยู่ดี By
ชีวจิต” 9 Nov 2019

อาคเนย์ห่วงใยคนไทย คัดสรรแบบประกันสุขภาพ ร่วมงาน “กินดี อยู่ดี By ชีวจิต”

นางสาวภารณี เชิดวิศวพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน (กลาง) ห่วงใยคนไทย
คัดสรรแบบประกันสุขภาพพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ร่วมงาน “กินดี อยู่ดี By
ชีวจิต” ตั้งแต่วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2562 ณ บูธอาคเนย์ หมายเลข A50 –
A51 ฮอลล์ 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนายมณเฑียร ศิริพงศ์ปรีดา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (ที่
2 จากขวา) ให้เกียรติเปิดบูธอาคเนย์ในฐานะผู้จัดงาน

561