อาคเนย์ฯโหมตลาด ประกันไข้เลือดออกจ่ายเป็นล้าน 30 Jul 2020

อาคเนย์ฯโหมตลาด
ประกันไข้เลือดออกจ่ายเป็นล้าน

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว ไม่เพียงความชุ่มฉ่ำที่มาพร้อมกับสายฝนเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค บริษัท จึงออกแผนประกันภัย “ซูเปอร์ ไลฟ์ ไฟท์ ไข้เลือดออก” เพื่อเป็นตัวช่วยสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยร้ายใกล้ตัว เบี้ยเริ่มต้นวันละ 24 บาท ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง สูงสุด 387,500 บาท และ
ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน สูงถึง 100,000 บาทต่อครั้ง รวมถึงเงินชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 1.4 ล้านบาท คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 300,000 บาท
ทั้งนี้ มีแผนประกันให้เลือกถึง 3 แผน เพื่อแบ่งเบาและลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น และสนับสนุนให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพและร่วมกันป้องกันภัยร้ายจากยุงลาย
สิทธิพิเศษ ลูกค้า จะได้รับ“ของขวัญเยี่ยมไข้” มูลค่า 10,000 บาท เมื่อเข้าพักษาตัวในโรงพยาบาล (IPD Admit) จากโรคไข้เลือดออก สำหรับลูกค้าที่เข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้ใน ด้วยโรคไข้เลือดออก ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจะต้องผ่านระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันอนุมัติกรมธรรม์

98