อานิสงส์คดีแพรวา เลิกฐานานุรูป-ประกันจ่ายตามซื้อ 25 Nov 2019

อานิสงส์คดีแพรวา เลิกฐานานุรูป-ประกันจ่ายตามซื้อ

จากกรณีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้ผลักดันให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีการรื้อค่าสินไหมจ่ายสำหรับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจใหม่ในกรณีเสียชีวิต หลังจากได้คำตัดสินของศาลจากกรณีของน.ส.แพรวา เทพหัสดิน ที่ขับรถยนต์ฮอนด้าซีวิคโดยประมาท จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบนทางด่วนโทลล์เวย์เมื่อปลายปี 2553
กระทั่งสมาคมประกันวินาศภัยไทยต้องประชุมหารือเร่งด่วน จนล่าสุดได้ข้อสรุปตรงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกันของบริษัทประกันสมาชิกได้ข้อสรุปแล้วเบื้องต้นว่า ในส่วนของการจ่ายค่าสินไหมกรณีเสียชีวิตสำหรับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจในส่วนของความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ซึ่งปัจจุบันจะยึดการจ่ายตามฐานานุรูป
ต่อไปนี้ก็จะไม่ยึดหลักปฏิบัติเดิมที่ว่า ใครอาชีพอะไร หรือมีฐานานุรูปเช่นไรแต่เดิมก็จ่ายตามความคุ้มครองตามนั้น โดยทุกบริษัทจะต้องจ่ายความคุ้มครองตามที่ผู้เอาประกันรถคันดังกล่าวที่ละเมิดได้ซื้อไว้ในวงเงินจริงตามนั้น ซึ่งในเบื้องต้นทุกบริษัทต่างเห็นพ้องกันว่า จะจ่ายหรือคุ้มครองให้ในวงเงินที่ซื้อไว้ไม่เกิน 1 ล้านบาท หากผู้เสียหายไม่พอใจสามารถจะฟ้องร้องในส่วนที่เกินหรือเพิ่มเติมจากนั้น ก็เป็นสิทธิของบุคคลนั้นได้
แต่ในส่วนของความรับผิดชอบของบริษัทประกันฯคงจะให้ความคุ้มครองจ่ายสูงสุดตามที่รถคันละเมิดนั้นได้
ซื้อไว้กับบริษัทประกันฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทประกันฯส่วนใหญ่จะขายกันสูงสุดในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ทั้งนั้นจะ
มีผลใช้อย่างเป็น ทางการอย่างไรนั้น คงต้องรอทางเลขาธิการคปภ.เป็นผู้ประกาศใช้อีกที ซึ่งอาจจะเป็นของขวัญปีใหม่
ของพี่น้องประชาชน

387