อุตฯฟื้น!ค่าMPIโงหัว อุปโภค/บริโภคโต-ยิ้มสู้NewNormal 30 Jul 2020

อุตฯฟื้น!ค่าMPIโงหัว
อุปโภค/บริโภคโต-ยิ้มสู้NewNormal

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ 4.18% โดยขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 รวมถึงอัตราการผลิตเดือนมิถุนายนขยายตัวเพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนอยู่ที่ 55.21% จากเดิม 52.34% บ่งบอกถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2563 ยังหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 17.66% อันเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 หดตัวลงเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 19.97%
จากพฤติกรรมการบริโภคในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ทำให้ความต้องการสินค้าคงทนลดลง ประชาชนชะลอการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูง ทำให้อุตสาหกรรมหลักหดตัวลง ส่งผลติดลบต่อค่าดัชนี MPI เดือนมิถุนายน 2563 ได้แก่ การผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ น้ำมันปิโตรเลียม และเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน แต่ความต้องการในสินค้าจำพวกอุปโภคและบริโภคได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยอุตสาหกรรมหลักที่ยังคงขยายตัวดีในเดือนมิถุนายน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ได้แก่ อาหารสัตว์สำเร็จรูป 10.78% อาหารทะเลกระป๋อง 30.46% ผลิตภัณฑ์นม 11.74% และ เครื่องใช้ในครัวเรือน 12.74%

 

151