เจนเนอราลี่ จัดสัมมนากลยุทธ์สู่ครึ่งปี61 “Transformation
นวัตกรรมสู่ความสำเร็จ” 9 Aug 2018

เจนเนอราลี่ จัดสัมมนากลยุทธ์โบกธงสู่ครึ่งปี 2561 “Transformation นวัตกรรมสู่ความสำเร็จ”

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นำทัพโดยนายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2561 มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล Transformation นวัตกรรมสู่ความสำเร็จ” พร้อมทั้งเปิดตัวการ ใช้งาน เจนทัช (Gen Touch) แอปพลิเคชันที่เป็นดั่งผู้ช่วยด้านงานขาย ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว เพื่อรองรับการทำงานของตัวแทน การสัมมนาครั้งนี้มีคณะผู้บริหารตัวแทนจากทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน  โดยมี มร.แซมดาชิ สุมิท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายธุรกิจรายย่อย บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต(ไทยแลนด์) ให้เกียรติร่วมเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

260