เจนเนอราลี่ แนะ 10
ข้อเช็คลิสต์ก่อนเดินทางช่วงเทศกาล 9 Apr 2018

เมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลหยุดยาวต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ หลายคนคงเตรียมตัว ที่จะเดินทางออกต่างจังหวัด  ซึ่งแน่นอนว่าจะมีรถอยู่บนถนนเป็นจำนวนมาก และไม่อาจจะรับรู้ได้เลยว่าผู้ขับขี่แต่ละคันนั้น มีสภาพพร้อมเพียงใดต่อการขับรถ เจนเนอราลี่ ประกันภัยแนะนำ  10 ข้อเช็คลิสต์ก่อนเดินทางช่วงสงกรานต์เพื่อให้ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ดังนี้

1.เช็กสภาพรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง

2.วางแผนและศึกษาการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปริมาณรถหนาแน่น

3.พักผ่อนให้เพียงพอและเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมต่อการเดินทาง หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และงดรับประทานยาที่ทำให้ง่วง อาทิ ยาลดน้ำมูก ยาภูมิแพ้ ยาแก้ไอ สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาไปให้ครบถ้วน

4.ศึกษาข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน เพื่อแจ้งเหตุได้ทันท่วงที

5.คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถ และหากขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง

6.เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับปาดหน้า หรือย้อนศร

7.ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสม และควรเปิดไฟหน้ารถเพื่อให้สังเกตได้ง่าย

8.หากขับรถแล้วรู้สึกง่วง เหนื่อย เพลีย ต้องรีบหาจุดพักรถ เพื่องีบหรือเข้าห้องน้ำ ล้างหน้า อย่าฝืนตัวเอง

9.ไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และการสื่อสารผ่าน  Social media อาจทำให้เสียสมาธิในการขับรถและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

10.เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย จึงแนะนำให้ทำประกันภัยอุบัติเหตุก่อนเดินทาง

เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้แล้ว ทุกครอบครัวจะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย เป็นสงกรานต์ที่มีแต่ความสุข สนุก และไร้อุบัติเหตุ  เจนเนอราลี่ ประกันภัย ห่วงใยคนไทย เดินทางปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

รู้หรือไม่ :

– ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย และเป็นอันดับสองของโลก

– การดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หรือเมาแล้วขับ เป็นเหตุปัจจัยอันดับต้นๆ ของการเกิดอุบัติเหตบนท้องถนน เพราะแอลกอฮอล์จะไปกดการทำงานของสมอง ทำให้สูญเสียการควบคุมตัวเอง รวมถึงประสิทธิภาพการมองเห็น การตัดสินใจ และการควบคุมยานพาหนะ

– การเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนเดินทางและทำตามข้อปฏิบัติระหว่างเดินทางอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดความเสี่ยง ทุกครอบครัวจะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย เป็นสงกรานต์ที่มีแต่ความสุข สนุก และไร้อุบัติเหตุ

208